Следвайте ни

Стъпихме на европейската сцена на дигитализацията в земеделието

Институтът за агростратегии и иновации е една от организациите в ЕС, които ще подкрепят Общата селскостопанска политика

viber icon

Като част от мащабен консорциум, воден от белгийска организация и включващ представители на 15 страни - членки на ЕС, Институтът за агростратегии и иновации (ИАИ) спечели Лот 2 за „Мрежовите дейности в подкрепа на Общата селскостопанска политика на ЕС“. Този лот е с фокус иновации и трансфер на знания.

За разлика от сегашния програмен период, където действат Европейска селска мрежа и Европейско партньорство за иновации в земеделието (ЕПИ-АГРИ), в новата Обща селскостопанска политика (ОСП2023-2027, съгласно Регламента за Стратегическите планове, ще бъде изградена обща Европейска мрежа по ОСП, която ще обедини действащите в момента две мрежи.

Дейностите по Лот 2 целят да доразвият работата на сегашната мрежа ЕПИ-АГРИ като платформа на ЕС, която да засили комуникацията и сътрудничеството между всички участници в земеделието, горското стопанство и селските райони. Чрез различни дейности и услуги мрежата ЕПИ-АГРИ ще подпомага процеса на споделяне на знания и опит и на

възстановяване и засилване на връзката между науката и практиката.

Оперативните групи по ЕПИ-АГРИ, подпомагани по сегашната подмярка 16.1 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), ще продължат да бъдат ключовата целева група на дейностите на ЕПИ-АГРИ мрежата. Дейностите на мрежата имат за цел да модернизират селското стопанство и селските райони чрез насърчаването и споделянето на знания, иновации и цифровизация, както и тяхното разпространение. Иновационното направление на Европейската мрежа по ОСП е от съществено значение и за разработването на Европейска система за селскостопански знания и иновации (AKIS), която, от своя страна, ще ускори иновациите в целия ЕС, ще  се намалят разходите, ще се избегне повторението на допускани грешки и ще засили въздействието на политиките, прилагани от Съюза.

Чрез осигуряването на платформа за обмен на знания всички заинтересовани страни ще могат да бъдат включени в процеса по обмен и изграждане на знания с цел получаване на максимална добавена стойност от резултатите от прилаганите европейски политики и най-вече тези, генерирани по „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ - рамковата програма за научни изследвания.

Мрежовите дейности ще насърчават иновациите отдолу нагоре, като се вземат предвид нуждите на земеделските производители, заетите в горското стопанство и живеещите в селските райони от научни изследвания, иновации, технологии и иновационни практики.

Консорциумът с представители на публични институции, изследователски институти, университети, неправителствени организации, малки и средни предприятия от целия ЕС ще залага на това, че насърчаването на иновациите

може да направи земеделието, горите и селските райони на ЕС по-устойчиви и конкурентоспособни,

помагайки на земеделските производители, участниците в горското стопанство и жителите на селските райони да имат добър поминък, устойчив на глобалните промени. Насърчаването на иновационния капацитет на тези целеви групи ще подпомогне и обучението, обмена на знания и прилагането например на агроекологични принципи и подходи, използващи новите прецизни технологии. Ще се отчита и ключовият принос на живеещите в селските райони по отношение на действията за смекчаването и адаптирането към изменението на климата, опазването и обогатяването на биологичното разнообразие, като същевременно устойчиво се използват и защитават природните ресурси.

 

Светлана Боянова: Работата по иновациите в агросектора тепърва започва

„Това е изключително голям успех за нас като организация, но и за България като цяло, тъй като най-сетне няма просто да гледаме, да следваме и да прилагаме каквото е решено някъде в Брюксел, а ще имаме възможността активно да участваме в процесите“,  заяви председателят на Институт по агростратегии и иновации Светлана Боянова.

Спечеленият лот е една чудесна възможност, с която се увенчават усилията на ИАИ в посока насърчаване на иновациите и дигитализацията в земеделието и селските райони на България.

"В последните няколко години екипът ни свърши много работа по темата, Институтът беше и първият партньор на ЕПИ-АГРИ в България, а ето че вече сме част от тази инициатива на европейско ниво. За нас това не е завършек, а напротив - началото на много работа, която ни очаква през следващите години, и се надявам резултатите от тази работа да са видими и измерими и да спомогнат за едно по-модерно и ефективно българско земеделие, както и за едни жизнени селски райони на страната ни", добави Боянова. 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?