Следвайте ни

Специален фонд подпомага технологичния и екологичен преход на селското стопанство

Предвидените средства са в размер на 500 млн. лв. - 50% публични и 50% от частно съфинансиране

viber icon

Да се формира Фонд за технологичен и екологичен преход на селското стопанство. Това е новото трето предложение на Министерството на земеделието, храните и горите към Националния план за възстановяване и устойчивост. Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на инвестиции, които въвеждат иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси и други. Общият размер на фонда е 500 млн. лв. (252,7 млн. евро без ДДС). Предложението е изпратено за оценка от ЕК на 8 юли и се чака обратна връзка.

Примерните области, в които биха могли да бъдат насочени инвестиции, са: оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, преработка на отпадъчни суровини от селскостопански дейности,  модернизация на процесите в областта на опазването и съхранението на генетичните ресурси в земеделието, цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни, автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси и др.

Детайлното дефиниране на обхвата на възможните инвестиции ще се осъществи при разработването на самата схема за прилагане на проекта, като се съобразят изискванията на механизма за възстановяване и устойчивост. От възможностите за финансова подкрепа

ще могат да се възползват всички земеделски стопани,

независимо от подсектора, типа на производство или производственото направление, в което осъществяват своята дейност. На практика всички производители, които правят "зелени" и цифрови инвестиции за своята дейност, ще могат да се възползват от тази финансова помощ.

По своя характер подкрепата от фонда представлява държавна помощ и е съобразена с европейското законодателство в тази област. Предвижда се да се приложи максимално допустимият размер на публичното финансиране на инвестициите - 50%, предвиден в насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.

В предвидените 500 млн. лв. влизат публични средства от инструмента за възстановяване и устойчивост - 250 млн. лв. (126,3 млн. евро без ДДС) и частно съфинансиране - 250 млн. лв. (126,3 млн. евро без ДДС). Разходите ще се разпределят по следния начин: физически капитал (закупуване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни  материални активи) - 90%, и технология (разходи за придобиване на НМДА - закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив) - 10%.

Предвижда се кандидатстването по проекта да се извършва по опростена процедура,

за да може от средствата да се възползват възможно най-голям брой земеделски производители. От МЗХГ уточняват, че фондът трябва да се разглежда в обща рамка на допълнение с разработвания в момента Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за следващия програмен период, както и с интервенциите, които ще се прилагат в преходния период до 2023 г. Целта е да се постигне максимален синергичен ефект за аграрния отрасъл от прилагането на различни механизми, като в същото време се прави ясно разграничаване на типовете разходи, които ще бъдат подпомагани.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?