49

Родните фермери отрязани от помощи при щети от наводнения

За разлика от фермерите от Гърция и Словения, които ще бъдат компенсирани за щетите, причинени от наводнения, родните стопани са отрязани по този параграф. Това става ясно от гневно писмо на Български фермерски съюз до Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Земеделските производители се възмущават, че не са включени в обсъжданията на мерките по актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения. Те се подготвят от МОСВ и касаят плановете за управление на риска от наводнения в четирите Басейнови дирекции - „Източнобеломорски район“, „Дунавски район“, „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“.

„Мерките по плановете, които пряко се отнасят за изпълнение от земеделските стопани и върху земеделски земи, следва да бъдат преразгледани и изготвени с активното участие на заинтересованите страни. Важно е да се отбележи, че съгласно националното законодателство, наводнените площи са недопустими за подпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, както са недопустими за подпомагане и наводнени (пропаднали) площи, тъй като наводняването им, като изпълнение на мярка от Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), не попада в регламентираната от европейското законодателство дефиниция за „форсмажорни обстоятелства“. Поради това обстоятелство ги изключва от подпомагане по мерките, финансиращи рискове в земеделието. В този случай настояваме в рамките на ПУРН изрично да бъде посочен източникът на финансиране в случай на прилагане на мерките върху земеделските земи, от който земеделските стопани ще получат обезщетения за причинени вреди и пропуснати ползи“, пише в част от писмото. 

„Като пълноправен член на европейската земеделска организация Copa Cogeca ние ще обсъдим прилагането на мерки за управление на риска от наводнения с колегите си от другите държави членки и ще предложим темата за обсъждане в съответните работни групи“, коментира Георги Стоянов, председател на Българския фермерски съюз.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?