44

Проекти с 95 точки имат най-голям шанс за модернизиране на стопанствата

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) дава нов шанс за развитие на земеделските производители в България. Подкрепата е чрез процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. За нейното активно популяризиране Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните организират информационна кампания в страната. В този брой представяме критериите за оценка на проектите, като ще се взимат под внимание три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.). 

На подпомагане могат да разчитат предложения за изпълнение на инвестицията (ПИИ), които получат най-малко 10 точки съгласно критериите за оценка. Иначе най-голям шанс ще имат проекти, които получат максималния общ брой точки - 95. Приоритет по критерий №1 получават кандидати - физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), за които физическото лице, физическото лице - търговец или физическото лице -управител и едноличен собственик на капитала, е на възраст до 40 години включително. ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 лв. до 700 000 лв. вкл. получават 10 точки. 

За ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 700 000 лв. точките се изчисляват, като от максималния брой точки 10 се изважда резултатът от разделянето на горницата над 700 000 лв. на 30 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Двайсет (20) точки ще получи кандидат с регистрация като земеделски стопанин за следните четири стопански години: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Също 20 точки ще имат и ПИИ с инвестиции и дейности, насочени в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Според критериите за оценка 5 точки ще бъдат присъдени за ПИИ, в които повече от 20% от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление. Ако одобрените проценти по този показател са повече от 50, точките се увеличават на 10.

Проектите за изпълнение на инвестицията се подават изцяло по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на ПИИ е 17:30 часа на 20.12.2023 г. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно ПИИ. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно ПИИ, оценителната комисия разглежда само последното постъпило в срока ПИИ, а предходните се считат за оттеглени. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?