44

Подпомагат сдружаването на земеделските стопани

Държавата финансира по оперативните програми секторите „Мляко и млечни продукти“ и "Плодове и зеленчуци"

Предстои да стартира прием по оперативните програм​и за сектор „Мляко и млечни продукти“. Общият бюджет за петгодишния период на прилагане на схемата е на стойност 1,8 млн. лв. Той е разпределен пропорционално, като за всяка година се предвижда сума от 360 хил. лв. За финансиране по оперативните програми ще могат да кандидатстват организации, асоциации и групи на производители, които са признати от министъра на земеделието и храните.

Мярката ще бъде отворена в периода 2-13 октомври 2023 г. Документи ще се приемат по Наредба №13 от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 ​- 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. От МЗХ припомнят, че в нормативната уредба са посочени допустимите бенефициери, общите изисквания на които трябва да отговарят, както и специфичните условия за подпомагане по отделните дейности от интервенциите в сектора. За всяка една от тях са разписани видовете разходи, допустими за финансиране, както и условията за тяхното подпомагане. Подробно е представен и редът за изплащане на финансовата помощ, проверките на които подлежат сдруженията, както и условията за сключване на договори за  отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“. 

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“. Комуникацията с кандидатите ще бъде изцяло по електронен път чрез нея. С прилагането на ​наредбата се очаква да се стимулира сдружаването на земеделските стопани, което, за разлика от другите страни от ЕС, в България е на ниско ниво.

По данни на Министерството на земеделието и храните, признатите групи и организации на производители в България са 40. Те са в секторите "Мляко и млечни продукти", "Зърнено-житни и маслодайни", "Мляко", "Зеленчуци", "Плодове и зеленчуци", "Медицински и етеричномаслени култури", "Мед и пчелни продукти" и "Картофи".  Една от причините за слабия интерес към сдружаването в групи или организации на производители са неприемливите според фермерите условия, на които трябва да отговарят. По-възрастните стопани пък правят връзка с бившите ТКЗС-та, което допълнително ги разубеждава. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?

Към анкетата