2374
Следвайте ни

По-високите доходи на земеделците са приоритет в ОСП

viber icon

Министерството на земеделието, храните и горите ​обяви приоритетите по специфичните цели и интервенциите, включени по Първи стълб от Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Националният документ за подпомагане на земеделските производители бе представен по време на 14-ото заседание на тематичната работна група от заместник-министрите на земеделието, храните и горите Георги Събев и Явор Гечев, както и експерти от аграрното министерство. Първи стълб обхваща интервенции по девет специфични цели.

Първата специфична цел е свързана с подпомагане на земеделските доходи и устойчивост на селскостопанския сектор. В рамките <210> са идентифицирани три потребности, които могат да се реализират с интервенции по Първи стълб. Една от тях е сближаване на доходите на земеделските стопани с тези от други сектори. Друга потребност е увеличаване на икономическия потенциал на малките и средните стопанства, а третата е увеличаване на икономическия потенциал на приоритетните сектори. Втората специфична цел е свързана с повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарната ориентация на стопанствата. 

Специфична цел четири е първа от целите, свързана с околната среда и климата. Тук Първи стълб има принос към покриването на потребност 2, която предвижда увеличаване на органичния въглерод в почвата, за което има предвидена екосхема.

Друга екологична цел, включена тук, е насърчаване на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси, в това число вода, почва въздух, включително намаляване на зависимостта от химикали. С интервенции по Първи стълб по тази специфична цел са адресирани 5 потребности, от които три  с много висок приоритет, свързани с поддържане на баланса при разнообразието на културите, устойчива употреба на препарати за растителна защита и торове, както и подобряване на качеството на почвите.

Специфична цел шест има принос към спирането на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тенденцията за подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта. По време на разработването <210> като потребности с много висок приоритет са определени необходимостта от опазване и подобряване на природозащитното състояние на видовете птици, свързани с обработваеми земи, и насърчаване на практиките за разширяване на биологичното земеделие.

Специфична цел седем е насочена за привличане и подкрепа на млади стопани. Свързана е с общоевропейски приоритет за привличане на повече млади хора в сектора и обновяване на поколенията.

Специфична цел девет включва потребности по отношение на качествена и питателна храна и хуманното отношение към животните. С интервенциите по Първи стълб се адресират нуждите, насочени към насърчаване на биологичното производство и подобряване на използването на препаратите за растителна защита и торове, които са определени с много висок приоритет.  Преди разработването на целите и интервенциите са направени предварителни анализи и преглед. Концепцията за определянето и приоритизирането им включва 4 основни групи критерии. Първата група отчита факторите, които налагат необходимост от спешни действия. Следващата група критерии имат политическо значение в контекста на ОСП. Третата е свързана с приоритети, които се основават на ефективността. На последно място е приложимостта на инструментите на ОСП за финансиране на дадената потребност.  

25% от директните плащания - за екосхеми

В новата ОСП 25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъде насочен към екосхеми. През новия програмен период земеделските стопани ще могат да кандидатстват по 10 схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, т. нар. екосхеми. Те са за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)​, за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни)​, за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура​, за запазване и възстановяване на почвения потенциал​, за намаляване на използването на пестициди​, за екологично поддържане на трайните насаждения​, за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи​, за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми, за разнообразяване на отглежданите култури и буферни екологични ивици.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

АСЕН ИЛИЕВ

АСЕН ИЛИЕВ

19.10.2021 | 17:38

КРАВИТЕ СА ОБЩО 24 000 КЪДЕ ОТИВАТ СУБСИДИИТЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ДО 500 000 БЕ!

Отговори
0 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво е най-важното, което новото правителство трябва да свърши в следващите месеци?