Следвайте ни

Нова мярка насърчава земеделските застраховки

Фермерите ще компенсират загуби след природни бедствия или болести при животните

viber icon

Нова мярка ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в Общата селскостопанска политика  за периода 2023-2027 г. Целта на мярката „Застраховане на селскостопанска продукция“ е решаването на проблемите с управлението на риска чрез съфинансиране с безвъзмездни средства на част от застрахователните премии.

Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Практиката показва, че под 10 % от фермерите в страната застраховат стопанствата си

До момента у нас се прилага само схема за обезщетение на земеделските стопани при 100% загуба на продукция или на селскостопански животни при природни бедствия. Това налага разработване на механизми за компенсиране на загуби при по-ниски щети, при разпределяне на риска между земеделския стопанин и държавата. По този начин ще се отчитат не само количествени, но и качествени щети, които водят до намалена реализация или реализация на продукцията под нейната себестойност.

Мярката

ще спомогне за поддържане на жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите

в дългосрочен план. Чрез прилагането ѝ фермерите ще могат да възстановят своя доход в случай на неблагоприятни климатични събития, засягащи култури, посеви или огнища на болести по животните.

Подкрепата ще се предоставя под формата на безвъзмездна помощ за допустими разходи, които представляват разходите за валидна застрахователна премия. Ще се покриват загуби, които надвишават 20% от средногодишната произведена продукция на земеделския стопанин.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани и групи и организации на производители, като максималният интензитет на помощта  е 70% от допустимите разходи, които

представляват разходите за валидна застрахователна премия

В рамките на срещата бяха представени проектите на плащания за площи с въведени задължителни изисквания в зони от Натура 2000. Новост е финансирането за горски територии в тези зони. Подпомагането  ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар горска територия за компенсиране на наложени ограничения за горскостопански дейности, включени в съответна зона от Натура 2000. Дейностите, състоящи се от едно или повече поети задължения за опазване на околната среда, ще са за срок от 5 години.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай