2374
Следвайте ни

Нитратите в питейната вода в ЕС с 14% над нормата

България сред страните със сериозно замърсяване от използвани торове

viber icon

Нитратите все още причиняват големи вреди за замърсяване на водите в Европейския съюз. За това предупреждава Еврокомисията в последния си доклад за прилагане на Директивата за нитратите. 

За периода 2016-2019 г. в държавите членки е отчетено с 14,1% надвишаване на пределно допустимата концентрация на нитрати във водата, определена като питейна.  Според констатациите водата, докладвана като еутрофна в ЕС, включва 81% от морските води, 31% от крайбрежните води, 36% от реките и 32% от езерата.

Белгия, Чехия, Дания, Германия, Финландия, Унгария, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша и Испания са изправени пред най-големите предизвикателства при справянето със замърсяването с вещества от селското стопанство. България, Кипър, Естония, Франция, Италия, Португалия и Румъния също имат „горещи точки“, където замърсяването следва спешно да бъде намалено, се посочва в доклада, пише sinor.bg.

Твърде високото съдържание на нитрати във водата е вредно за човешкото здраве и за екосистемите, тъй като причинява изчерпване на кислорода. На местата, където земеделските стопани или правителствата са постигнали високо ниво на очистване на водите, се забелязва подобряване в снабдяването с питейна вода, а също и на биологичното разнообразие.

Факт е, че концентрациите на нитрати са намалели както в повърхностните, така и в подземните води в ЕС в сравнение с положението преди приемането на Директивата за нитратите през 1991 г. Въпреки това прекомерното наторяване  продължава да бъде проблем в много части на общността. Според новия доклад обаче през последното десетилетие постигнатият напредък е незначителен и замърсяването с хранителни вещества от селското стопанство все още е сериозен проблем за много държави членки.

ЕК обещава нови действия за подобряване на съответствието с Директивата за нитратите, която е предпоставка за постигане на целта на Европейския зелен пакт за намаляване на загубите на хранителни вещества с най-малко 50% до 2030 г. Това изисква засилени мерки в повечето държави членки на национално и регионално равнище.

В доклада е посочено, че въпреки че азотът е жизненоважно хранително вещество, което позволява на растенията и културите да растат, високите му концентрации във водата са вредни за хората и природата. Нитратите от оборския тор и минералните торове са основен източник на замърсяване на водите в Европа от десетилетия насам. Около половината от азота в торовете и оборския тор, използван на Стария континент, се губи в заобикалящата среда. В икономически план това води до загуба на потенциални ползи за земеделските стопани в размер на около 13-65 млрд. евро годишно.

Нитратите излагат човешкото здраве на риск чрез замърсяването на питейната вода. То оказва и значително икономическо въздействие заради необходимостта от пречистване на водата за консумация от човека и за общностите, които зависят от замърсените води, като например рибарството и туристическия сектор. Общите екологични разходи за всички загуби на химически активен азот в Европа се оценяват на 70-320 милиарда евро годишно, което далеч надхвърля разходите за намаляване на замърсяването при източника.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво е най-важното, което новото правителство трябва да свърши в следващите месеци?