Следвайте ни

Най-после пускат нет и в малките селски райони

Предвидените средства по мярката са над 82 млн. лв.

viber icon

Стартира дългоочакваната мярка за изграждане на широколентов интернет в малките населени места по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Целта е в страната да се постигане 100% покритие за достъп от следващо поколение до бърз интернет.  Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени инвестиции, възлиза на над 82 млн. лв.

Очаква се прилагането на подмярка 7.3 да насърчи социалното приобщаване и да подобри достъпа до информационни и комуникационни технологии за по-добро икономическо развитие. Разгръщането на свръхвисокоскоростна широколентова инфраструктура да допринесе за постигането на целите, свързани с преодоляването на цифровото разделение между селските и градските райони. Прилагането <210> ще подобри работната среда, като създаде условия за местно развитие.

По мярката ще се реализират дейности по изграждане на нови оптични кабелни линии за разширение на вече изградена публична широколентова мрежа за пренос на данни и услуги за достъп до интернет. Помощ ще се предоставя само за покриване на достъп от следващо поколение на така наречените „бели зони“, където понастоящем няма изградена мрежа. Тези „бели зони“ представляват 59 общински територии с техните населени места, в които ще бъдат и допустимите по подмярката инвестиции.

В Програмата, като единствен бенефициент по подмярка 7.3, е определена Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет. Агенцията има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 юни 2021 г. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай