2374

Над 60% от земеделските стопанства изчезнаха за 10 г.

За десет години земеделските стопанства в България са се стопили с 64%. През 2020 г. фермите у нас са 132 742, докато през 2010 г. техният брой е бил 370 222. Това сочат данните от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., които Министерството на земеделието обяви две години по-късно. Предишното преброяване се проведе през 2010 г.

Тенденцията за намаляване на стопанствата се наблюдава след 2003 г. Тогава регистрираните ферми са били 665 548. В годината на присъединяването на България в Евросъюза броят им вече е 493 133, след което продължава да пада. Един от основните фактори за това е несправедливото агросубсидиране на старите и новите страни членки, водещо до неконкурентоспособност на родните производители. Както се очертава, и през новата ОСП 2023-2027 г. подпомагането няма да се изравни.  

Според статистиката на фона на намаляващия брой земеделски стопанства към 2020 г. се наблюдава увеличение на тяхната площ. Докато през 2010 г. средната ползвана площ е била 10,1 ха (1 ха=10 дка), през 2020 г. средният размер е 33,2 ха, а общо използваната земеделска площ - 4 564 152 ха. 

73% от общата използвана земеделска площ е обработваема земя на открито, 25% са постоянно затревените площи, вкл. за колективна паша на животните. 60% от обработваемата земя на открито е заета със зърнено-житни култури, 31% - с технически, а на 26 825 ха се отглеждат пресни зеленчуци. 

От М​З отчитат големи разлики в размера на ​стопанствата,

като 29% от тях обработват до 1 хектар. Стопанствата със земя от 100 и повече ха са 7629 и стопанисват 75% от общата използвана земеделска площ. 5464 земеделски стопанства пък не разполагат с никаква земя. 

91% от стопанствата през 2020 г. са на физически лица. Запазва се тенденцията за увеличаване на относителния дял на търговските дружества и те достигат 6.5%. Но пък кооперациите продължават да намаляват. От 946 през 2010 г. 10 години по-късно вече са 714. За сравнение - през 2003 г. земеделските кооперации в България са били 1992.

Броят на отглежданите говеда се увеличава с 6%

спрямо 2010 г., млечните крави са 237.2 хил. броя, а кравите от месодайно направление достигат до 154.8 хил. броя. Отглежданите в земеделските стопанства биволици се увеличават и достигат 14.6 хил. броя. Но пък са намалели козите, овцете, свинете и зайците. Ръст се наблюдава при птиците и пчелните семейства. 

В земеделието през 2020 г. постоянно заети са 294 306 лица, които влагат общо 168 043 годишни работни единици (ГРЕ). 13 841 ГРЕ са вложени от временно наети и непряко наети изпълнители по договори. 63% от постоянно заетите в агросектора са мъже, като те влагат в земеделието общо 113 074 ГРЕ.

Всеки четвърти в бранша е над 65 г.

Продължава и негативната тенденция за застаряване на бранша. 24% от постоянно заетите в земеделието са на възраст 65 и повече години, а само 11% са под 35-годишна възраст. 95 645 са мъжете управители на земеделски стопанства. 28% са жените на ръководна длъжност в земеделието. На възраст 65 и повече години са 31% от управителите.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?