49

Над 100 млади учени и студенти в изследователски екипи

Аграрен университет-Пловдив, координатор на Националната научна програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“, проведе Първата годишна конференция на научноизследователските колективи на програмата. Конференцията се състоя на 16 и 17 март 2022 г. в Хисаря. В нея взеха участие над 110 представители от 9-те партньорски организации: Аграрен университет-Пловдив, БАН, Селскостопанска академия, Тракийски университет-Стара Загора,  Русенски университет “Ангел Кънчев”, Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Висше военноморско училище “Н.Й. Вапцаров”.

Главната цел на ННП-ИР е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на  модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система. Ръководството на Изпълнителният съвет - в лицето на проф. Христина Янчева и проф. Владислав Попов от Аграрния университет - очерта важността на дигиталните технологии в съвременните растениевъдни системи.

Подобни срещи на разнородни колективи създават необходимата синергия в работата на научноизследователските екипи и работни пакети на програмата, както и координиране на изпълнението на задачите, запознаване с възможностите за сформиране на смесени проектни екипи от партньорски организации в ННП-ИР за засилено участие в колаборативни европейски научноизследователски консорциуми и мрежи. Ръководителите на работни пакети и компонент-координаторите подчертаха, че резултатите показват интензивна дейност за изпълнение на научноизследователските задачи в рамките на 4-те компонента на програмата: Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция; Изграждане на инфраструктура на интелигентно растениевъдство; Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект; Интелигентна система за управление на земеделските процеси; Изкуствен интелект и дигитални технологии.

Въпреки забавянето и трудностите заради пандемията, през изминалата първа година от ННП-ИР успешно са проведени всички предвидени научни и експериментални дейности, а резултатите са представени на научни форуми.  Включени са повече от 100 млади учени и студенти в научноизследователските екипи, както и в първите съвместни проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС - „Хоризонт Европа“.

През втората година се предвижда засилване на контактите с агробизнеса, за да се валидират и внедрят научните резултати в практиката.

Участниците бяха запознати и с възможностите, предоставяни от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и неговите научноизследователски общности, за включване в конкурси за проекти в сферата на предприемачество и управлението на иновациите. EIT Food Хъб България, координиран от АУ-Пловдив (в сътрудничество с Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски")  в лицето на проф. Владислав Попов, представи новите програми на EIT-Food за включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми („place-based“ innovation) и образователни стажове.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?