71

Мощна подкрепа от агросектора за шефа на Фонд "Земеделие"

Георги Тахов се е доказал професионално, тъй като, по независещи от нас причини, имаше потенциална заплаха  България да загуби  средствата, които получава, пишат от бранша

 

Мощна подкрепа за шефа на Фонд "Земеделие" даде агроиндустрията. Националният съюз на говедовъдите в България и браншовите организации в хранително-вкусовата промишленост излязоха с декларации, които призовават изпълнителният директор на ДФЗ – РА Георги Тахов да остане на поста си. Повод са разпространяващите се слухове в публичното пространство – медии, социални мрежи, радио, телевизия и др., че се готви смяна на Тахов със Снежана Благоева, директор на Директни плащания и поземлени отношения“.

Г-жа Благоева изрази и взе позиция да се предоставят пасищата и ливадите не само на фермери, които отглеждат животни, но и на лица, които нямат животни. Вследствие на това, голям брой животновъди бяха принудени да приключат с животновъдството поради липса на пасища. А други, които нямаха животни, да очертават пасища, пишат от Националния съюз на говедовъдите в България.

На 9 юни 2021 г в Брюксел г-жа Благоева присъства на срещата на наши фермери с комисаря по земеделие г-н Януш Войчеховски, и въпреки, че не и бе дадена думата, взе позиция, не съвпадаща с тази на фермерите и техните искания. Показа пълна неадекватност по обсъжданите въпроси поставени от фермерите и в крайна сметка комисаря и отне думата, се казва още в декларацията, подписана от председателя на НСГБ инж. Димитър Зоров.

През последните месеци усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бележи ръст, както и при разпределението на средства по другите програми, се казва в декларацията на браншовите организации в хранително-вкусовата промишленост.

Георги Тахов се е доказал професионално, тъй като, по независещи от нас причини, имаше потенциална заплаха  България да загуби  средствата, които получава. Като ръководител д-р Тахов успя и  мобилизира успешно целия професионален капацитет и експертен ресурс на ДФЗ-РА. Така в рамките на 3 месеца бяха обработени около 4300 проекта по всички мерки, като имаше проекти от 2019, 2020 г.  Към 20 декември 2022 г. в ДФЗ вече имаше единствено проекти за обработка по мярка 4.2 и нищо друго, се казва още в документа.

Д-р Георги Тахов вече е  доказал се държавник и специалист, експерт с утвърден и безспорен авторитет на управленец и организатор, което се признава от цялата  земеделска общност, в това число в хранително вкусовата индустрия на България. Благодарение на него  в последната години секторът може да върви напред и то при известните на всички ни ситуации. Нека не забравяме, че именно неговите решения не създадоха допълнително напрежение, ескалация и възможности за мащабни и продължителни протести, както се случи в други страни на Европа, категоричен е браншът.

Ето двете декларации на агробизнеса:

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА Р БЪЛГАРИЯ

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

 

ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА

НА Р БЪЛГАРИЯ

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

 

ДО МИНИСТЪРА

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КИРИЛ ВЪТЕВ

 

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ПП ГЕРБ

БОЙКО БОРИСОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДБ

КИРИЛ ПЕТКОВ И АСЕН ВАСИЛЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ И ХРИСТО ИВАНОВ

                                                       ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ИМЕТО НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Браншовите организации от хранително вкусовата промишленост се обръщат към Вас, като отговорни политици и държавници, които декларираха последователност и  приемственост в приоритетите, като стратегия на редовното правителство. Поехте твърд ангажимент пред Народното събрание и българските граждани , че ще работите за тях,  в полза на  българския бизнес.

Нашите национално представителни браншови организации са част от българския бизнес, който не само дава добавена стойност, но и осигурява работни места на хиляди българи, въвежда нови технологии и иновации, следва зелената сделка и прави всичко за стриктно спазване на екологичните изисквания  и т.н. 

Подпомагането на българския аргарен отрасъл, в който е хранително вкусовата индустрия, както е известно, става чрез финансиране от европейските фондове и програми, които осигуряват  средствата за стратегията „От фермата до трапезата“. Те от своя страна се ръководят и контролират от Държавен фонд „Земеделие“.

През последните месеци усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бележи ръст, както и при разпределението на средства по другите програми. Само са справка ще цитираме, че въпреки трудностите са обработени и разгледани над четири хиляди и триста подадени заявления  и по тях са изплатени сумите на бенефициентите – българските земеделски стопани. Въпреки тежката ситуация, в която е нашата индустрия смятаме, че трябва да има приемственост и онези звена и техните ръководители, които са показали и доказали с ефективната си работа и резултатите си  е необходимо да останат на своите постове и да продължат да упражняват административните ангажименти.

Имаме предвид конкретно сегашният изпълнителен директор на ДФЗ – РА Георги Тахов. Той е  е доктор по икономика, специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Доказал се е професионално, тъй като, по независещи от нас причини,  имаше потенциална заплаха  България да загуби  средствата, които получава. Като ръководител д-р Тахов успя и  мобилизира успешно целия професионален капацитет и експертен ресурс на ДФЗ-РА. Така в рамките на 3 месеца бяха обработени около 4300 проекта по всички мерки, като имаше проекти от 2019, 2020 г.  Към 20 декември 2022 г. в ДФЗ вече имаше единствено проекти за обработка по мярка 4.2 и нищо друго.Паралелно с оценката по проектите, по процедура преминава и обработка на заявления по процедури по подмярка 4.2, като на 523 броя проектни предложения бе заявена субсидия в размер на 653 милиона. По подмярка 7.2 е извършена оценка на проекти, със заявена финансова помощ в размер на 91 млн. лева. Приключена е и предварителната оценка по мярка 7.1 за улици и пътища.

В края на 2022 г. година бяха изплатени ПНДЖ1 и ПНДЖ3 на 100%, а не както през минали години на 50 или на 80%- или това са  над 660 млн. лв. на 54 000 стопани по СЕПП.

            С професионализъм и компетентност бе създадена е контролна система, които  ускорява обработката на проектите. Има и още много други дейности, организационни промени, ефективни професионални решения и вътрешни системи,  които са извършени  в ДФЗ, които се осъществиха при управлението и под непосредственото ръководство на д-р Георги Тахов.

Предстои ЕК  да одобри стратегическия план, по който е предвидено финансиране за над 8 млрд. евро до 2027 г.

Д-р Георги Тахов вече е  доказал се държавник и специалист, експерт с утвърден и безспорен авторитет на управленец и организатор, което се признава от цялата  земеделска общност, в това число в хранително вкусовата индустрия на България. Благодарение на него  в последната години секторът може да върви напред и то при известните на всички ни ситуации. Нека не забравяме, че именно неговите решения не създадоха допълнително напрежение, ескалация и възможности за мащабни и продължителни протести, както се случи в други страни на Европа.

Смятаме, че нашето мнение и становище ще бъдат взети предвид от управляващите и господин Георги Тахов ще продължи да ръководи кемпетентно ДФЗ-РА като изпълнителен директор.

С уважение:

Йордан Чорбаджийски

Председател на УС на Национална лозаро-винарска камара  и Заместник-председател на НСХ

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Национална асоциация на млекопреработвателите

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Съюз на българските мелничари

Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България

Съюз на пивоварите в България

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюз на производителите на захар и захарни продукти

Съюз на птицевъдите в България

 

* * *

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА Р БЪЛГАРИЯ

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

 

ДО ВИЦЕПРЕМИЕРАНА Р БЪЛГАРИЯ

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

 

ДО МИНИСТЪРАНА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КИРИЛ ВЪТЕВ

 

КОПИЕ:

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП ГЕРБ БОЙКО БОРИСОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДБ

КИРИЛ ПЕТКОВ И АСЕН ВАСИЛЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ И ХРИСТО ИВАНОВ

                                      Д Е К Л А Р А Ц И Я

 От Националния съюз на говедовъдите в България

Относно: Смяна на директора на Държавен фонд земеделие

Във връзка с разпространяващите се слухове в публичното пространство – медии, социални мрежи, радио, телевизия и др., за смяна на изпълнителния директор на ДФЗ и назначаването за такъв на г-жа Снежана Благоева,

Националния съюз на говедовъдите в България е длъжен да Ви извести, че не е съгласен с такова решение по следните причини:

Г-жа Благоева, като „Директор на Директни плащания и поземлени отношения“ изрази и взе позиция да се предоставят пасищата и ливадите не само на фермери, които отглеждат животни, но и на лица, които нямат животни.

Вследствие на това, голям брой животновъди бяха принудени да приключат с животновъдството поради липса на пасища. А други, които нямаха животни, да очертават пасища.

На 9 юни 2021 г в Брюксел г-жа Благоева присъства на срещата на наши фермери с комисаря по земеделие г-н Януш Войчеховски, и въпреки, че не и бе дадена думата, взе позиция, не съвпадаща с тази на фермерите и техните искания.

Показа пълна неадекватност по обсъжданите въпроси поставени от фермерите и в крайна сметка комисаря и отне думата.

На практика не защити и не подкрепи своите фермери, които бяха дошли от България за тази среща. Съответно, и бе поискана оставката.

Сега изпълняващият директор на ДФЗ – г-н Георги Тахов, успя в много кратък срок да овладее напрежението в ДФЗ, да създаде работеща атмосфера, да се навакса изоставането, вследствие на което, задълженията на фонда към фермерите се изпълняват в посочените срокове.

Имайки в предвид гореказаното, с една такава смяна на директора, отново ще се излезе от равновесие, а на фермерите им трябва съвсем малко да „паднат на дъното“.

Нека да не експериментираме, а да се запази и усъвършенства една работеща  структура.

НСГБ изразява несъгласие с евентуална смяна на директора на ДФЗ-г-н Георги Тахов. 

Председател на НСГБ: инж. Димитър Зоров

Почетен председател на СЖБ: Пени Христова

Председател на АББ: Мария Степанчева

Председател на Институт на жените: Пени Христова

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори в Пловдив?