Следвайте ни

Млади стопани кандидатстват за държавни земи

Земеделски стопани до 40 години ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от Държавен поземлен фонд (ДПФ). Това предвижда новият Закон за земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане. По този начин се дава възможност на младите фермери да създават нови стопанства или да разширят вече създадените с оглед приоритетите на ЕС за промяна на възрастовата структура на заетите в земеделието.   

В законопроекта са обединени Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазване на земеделските земи, Законът за арендата в земеделието и Законът за опазване на селскостопанското имущество.

Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез провеждане на тръжна процедура. Министърът на земеделието, храните и горите ще издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година до 15 февруари на текущата календарна година, а не както досега - до 31 март.

В процедурата по разпределение на общинските и държавните пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и държавни комисии да разпределят първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето. След това ще се разпределят имоти от общинския поземлен фонд и държавния поземлен фонд в съседни землища. 

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?