Следвайте ни

Мана и молец нападнаха гроздето

По-уязвими са десертните сортове

Гроздовата реколта в Пловдивско е частично компрометирана. Мана по лозата, сиво гниене и оидиум масово са поразили  масивите в областта, алармират специалисти по растителна защита. Честите валежи и нестабилната агроклиматична обстановка от последния месец провокираха силен инфекциозен фон.

Това изисква пръсканията да продължат до пълно изчистване на огнищата от инфекции. Решението за химична борба при тази фитосанитарна обстановка трябва да се взима конкретно за всеки масив според степента на зараза и агроклиматичните особености на микрорайона. При задържане на сухо и горещо време за борба срещу оидиум да се прилагат с предимство контактни, серни средства: Акоидал ВГ 0.25%, Кумулус ДФ 0.2-0.3%, Тиовит Джет 80 ВГ 0.2%, Солфоликид 0.3%. На площи с късни прояви от мана по младия прираст борбата трябва да продължи със системни продукти.

В микрорайони с регистрирани градушки да се приложи защитно пръскане с меден препарат до 24 часа от събитието с цел калциране на входните рани. На сортове с регистрирано прошарване на грозда да се извърши предпазно пръскане срещу сивото гниене. Последното третиране срещу патогена по технологична схема се прилага до 20 дни преди узряване на грозда.


В района на Пловдив и Родопската яка е регистрирано излюпване на 3-то поколение на шарения гроздов молец. По-уязвими са десертните сортове със светла ципа и мискетов аромат. По засегнатите гроздове се развива вторично сиво гниене, с което се влошава качеството на реколтата. В условия на трудна вегетация, като тази с чести валежи и силен фон от зарази от оидиум и маната, загубите от пропусната растителна защита срещу молеца са чувствителни.

При доказан праг на вредност да се извърши двукратно пръскане с интервал от 10 дни. При десертни сортове прагът на вредност е 7-8 гъсеници на 100 грозда, а при винените сортове: 10-12 гъсеници на 100 грозда. Разрешени ПРЗ: Релдан 40 ЕК 0,12% с 14 дни карантинен срок, Даскор 440/Нуреле М - 50 мл/дка с 21 дни карантинен срок, Радиант 120 СК 20-30 г/дка при раб. р-р 40-120 л с 7 дни карантина, Суми Алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК/ 0,025% с 14 дни карантинен срок, Вазтак Нов 100 ЕК 0,0125% с 24 дни карантинен срок, Карате Зеон 0,02% с 10 дни карантина и др. Могат да се ползват биоинсектицидите: Форей 49 Б 0,15%, Синейс 480 СК 4-18 мл/дка, Дипел 2Х 0,1%, Рапакс 75-100 мл/дка.

И зелето нападнато 

Условията са подходящи за проява и късно развитие на мана по зелето. При доказано нападение да се приложи комбинирано пръскане с третирането срещу зелевата нощенка и листните въшки. Да се извършат 2-3 третирания през 7-10 дни. Разрешени ПРЗ: Инфинито СК 160 мл/дка с 14 дни карантина. Към работния разтвор да се добавя прилепител. Зелевият молец е особено опасен за късното зеле. Пеперудите летят след залез-слънце и през нощта.

Излюпените гъсеници минират листата, по-късно изгризват долния епидермис и паренхима, без да засягат горния. Мините приличат на светловиолетови ивици, изпълнени с извержения и паяжина. Образувалите се зелеви глави са дребни и деформирани. При топло и сухо време и бълхите са много активни. Предпочитат младите и нежни листа на разсаденото късно зеле. Числеността на зелевите бълхи може лесно да се контролира, ако в посева и около него редовно се унищожават кръстоцветните плевели (овчарска торбичка, дива ряпа, синап). Да се работи с разрешените инсектициди: Алтакор ВГ 12 г/дка 3 дни карантина, Ранер 240 СК - 40 мл/дка 14 дни карантинен срок, Суми Алфа 5 ЕК 25 мл/дка - 14 дни карантинен срок, Метеор 60 мл/дка - 3 дни карантина. 

Мария Петрова

Ръководител екип „бизнес“

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?