Следвайте ни

Лоши новини: Градушки и слани през май

Влажното време е предпоставка за поява на гъбни болести

Началото на месец май се характеризира с динамични и променливи агрометеорологични условия. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при по-ниски средни температури от климатичните норми и чести валежи, съгласно синоптичната прогноза. Обикновено през май има повишена вероятност за градушки. При частични повреди е препоръчително при първа възможност засегнатите култури да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.

 


До средата на седмицата се очакват дъждове на много места в полските райони на страната, с което ще се поддържат подобрените почвени влагозапаси след преодоляното ранно пролетно засушаване. Прогнозираните валежи през първото десетдневие на май ще поддържат много добро нивото на влагозапасите 50cm и 100cm почвен слой, над 85% от пределната полска влагоемност (ППВ). Тези валежи ще се отразят благоприятно на зимните житни култури и рапицата, които са в репродуктивен етап от развитието си, с повишени изисквания към влагата в почвата. През този период при пшеницата и ечемика в полските райони на страната ще протича фаза вретенене, преход от фаза вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. При рапицата ще се осъществява цъфтеж, оплождане и формиране на шушулки.

 


В края на първото десетдневие на месеца във високите полета се очакват слани, което трябва да се има предвид при разсаждане на зеленчуковия и тютюнев разсад. Съществено подобрение на топлинните условия и ускоряване на вегетационните процеси при земеделските култури се очаква през първата половина от второто десетдневие на май. Развитието на земеделските култури ще протича при температури около и над климатичните норми.

 


В края на третото десетдневие при пшеницата и ечемика в южните райони и на места в Дунавската равнина ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост. При царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. През втората половина на май при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие. Честите валежи ще създават условия за увеличение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: по пшеницата  ръжди (кафява, жълта) и фузариоза по класа, мани по зеленчуковите култури и лозата, ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите, струпясване по семковите овощни видове и др. За борба с тях се прилагат системни фунгициди.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?