71
Следвайте ни

Край с местните феодали в земеделието и корупцията при разпределение на еврофондовете

Това е акцентът в аграрната политика на новото правителство

viber icon

Директните плащания - с таван до 100 000 евро,  приоритет на местни и биологично произведени храни

Извършване на реформи чрез инструментите на общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), стъпващи на дългосрочни амбиции за развитие на отделните подсектори. Отстраняване на феномена „феодално разделение“ в земеделието и премахване на неговите последици. Прекратяване на корупцията и административния произвол. Ограничаване на концентрацията на производствени ресурси и създаване на условия за запазване и изграждане на средна класа земеделски производители, животновъди и преработватели. Утвърждаване на ролята на микро и малките стопани и преработватели. Така е очертана визията на родното земеделие в подписаното коалиционно споразумение между ПП, БСП, ДБ и ИТН. Предлагаме в съкращение акценти от заложените промени в агросектора, които ще изпълнява новото правителство. 

СУБСИДИИ И ФИНАНСИРАНЕ

Въвеждане на горна граница на директните плащания в размер до 100 000 евро на бенефициент с фокус на идентифициране на крайните бенефициенти за свързаност с цел пренасочване на средствата към микро, малки и средни производители. Насърчаване на инвестиции, които да изместят фокуса на България от производител на суровини към производител на готова продукция. Мерки за премахване на нерегламентираното производство (извън това за домашно потребление) и търговия на плодове, зеленчуци и продукти от животински произход.

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Временно намаляване на ДДС за първично производство и поетапно връщане към съответните нива или намаляване на ДДС на стоките от „малката кошница“.

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ

Изграждане на 6 регионални събирателни пазара с огледални мощности за пресни плодове, зеленчуци и месо чрез публично-частни партньорства между държава, общини и оператори. Целта е да се даде възможност на малките, средните и големите производители/вносители да пласират своята продукция към всички национални и регионални оператори и/или за износ, събирайки в едно митници и НАП, лаборатория на БАБХ, сортировъчни мощности, пакетажни цехове, експедиционни, маркетингови и консултантски услуги, склад и съхранение. Увеличаване на дела на местни и биохрани при обществени поръчки чрез въвеждане на критерии за възлагането им, включително чрез приоритизиране на изискванията за 42 качество и въздействие върху околната среда. Заложена е и амбициозната цел не по-малко от 20% до 2025 г. и не по-малко от 60% до 2032 г. от продуктите и храните, включени в обществените поръчки, да са от местно производство и/или биологичен произход.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНОВАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Приоритизиране на инвестициите в специализираното образование и изграждане на култура на потреблението на земеделски продукти и храни от детската градина, през специализираните средни училища, до научните институти. Насърчаване на цифровизацията и иновациите - иновационни хъбове в земеделието и 43 преработката. Стимулиране на частните инвестиции в стартиращи и развити компании, разработващи нови технологии, процеси и храни.

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ

Синхронизиране на всички регистри на поземлена собственост (кадастър, МЗХГ) и отстраняване на историческите несъответствия. Прозрачно разпределение на държавните и общинските пасища и контрол върху тяхното използване, като превенция разпространението на т.нар. „виртуални животни“. Промени в Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ И БЕЗОПАСНИ ХРАНИ

Упражняване на пълен граничен и последващ контрол върху вноса на готова продукция от земеделски и животински произход с оглед на осигуряването на безопасност на храните, а също и въвеждане на пълна отчетност при вноса и използването на препарати за растителна защита, препарати за обработка на земеделски култури, медикаменти за животни и добавки за обработка/преработка/влагане в храни.

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Адаптиране на законодателната рамка с осигуряване на висока жизненост и активност на участието на браншови обединения, така че да се гарантира представителност на всички техни членове (големи, средни, малки и микропредприятия/стопанства). Подготовка на нов Закон за браншовите организации в земеделието.

МЛАДИ ФЕРМЕРИ И СЕМЕЙНИ СТОПАНСТВА

Стимулиране на младите фермери и животновъди. Развитие на семейни стопанства в планинските региони, които да се подпомагат като съвкупни производителни/преработвателни единици чрез схеми и мерки. Приемане на мерки за приоритизиране на достъпа на млади фермери до общинска и държавна земеделска земя и пасища.

АНГАЖИМЕНТИ БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

Насърчаване и приоритизиране на производството и маркетинга на биопродукти чрез мерките, включени в Националната стратегия за развитие на биологичното производство. По-широка представителност на българските биопроизводители, включително и на международните изложения за биопродукти чрез атрактивен национален щанд и подпомагане на тяхното участие.

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

Подпомагането да бъде обвързано и със здравния статус на животните, а не само с извършването на държавна профилактична програма и ваксинации. Институционално укрепване на зоополицията към МВР по отношение защита и хуманно отношение към животните и противодействие на престъпленията срещу дивата природа. Възможност за идентификация и проследяване на всяко домашно и селскостопанско животно.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

Кви съ бързаци

Кви съ бързаци

14.12.2021 | 17:50

Вече местните и извесни феодали няма да лапат евраци Евраците ще одат във ошфорката чифутска регистрирана на остров Льо Ман А схемата вече е отиграна 100 дъщерни фирмички носят евраците у центъра дето пуркорорите отказват да разледват и си дават самоотвод Перфектно нали Да питаме само Пирамидата сега ли ще се гради или вече е изградена А я мислим че в прахоляка на трите избора всичко е изградено Остават да текнат евраците в канализацията Кви съ бързаци Юпитата на Горския и всъщност чифутчетата на Станишев ряпа да ядът Колко пъти още ще позволяваме за 70 години чифутската пасмина да ни използва за експирементален полигон на кибуците им хранещи се със един черпак и жените общи

Отговори
2 0
Скоро

Скоро

14.12.2021 | 15:53

ще ни сервират студен тюрлюгювеч.

Отговори
5 2

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кои са най-големите предизвикателства пред новото правителство през 2022-ра година?