4232

Край на търговските заблуди за еко и зелени продукти

С европейска директива ще се следи изкъсо измамни ли са етикетите

Европейският парламент даде зелена светлина на директива, която ще подобри етикетирането на продуктите и ще забрани използването на подвеждащи твърдения за екологосъобразност

Директивата бе приета преди дни с 593 гласа „за“, 21 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“. Тя има за цел да защити потребителите от заблуждаващи търговски практики и да им помогне да направят по-добър избор при покупка. В тази връзка редица проблемни маркетингови подходи, основани на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на стоки, ще бъдат добавени към списъка на ЕС на забранените търговски практики.

 

По-точна и надеждна реклама

Най-важната промяна е, че новите правила ще направят етикетирането на продуктите по-ясно и по-надеждно. Ще бъде забранено използването без доказателства на общи екологични твърдения като „екологосъобразни“, „естествени“, „биоразградими“, „неутрални по отношение на климата“ или „еко“.

Използването на маркировки за устойчивост също ще бъде регулирано, като се има предвид объркването, което причинява тяхната употреба, както и липсата на съпоставителни данни. В бъдеще ще се допускат само маркировки за устойчивост, които се основават на схеми за официално сертифициране, или такива, които са създадени от публични органи.

Освен това директивата ще забрани твърдения, съгласно които даден продукт има неутрално, намалено или положително въздействие върху околната среда заради схеми за компенсиране на емисии на парникови газове. Термини като „климатично неутрален“ или „климатично положителен“ ще бъдат забранени от ЕС до 2026 г. като част от мерките срещу подвеждащите твърдения за околната среда. 

 

Акцент върху трайността

Друга важна цел на новия закон е производителите и потребителите да обръщат повече внимание на трайността на стоките. В бъдеще информацията за гаранцията трябва да бъде по-видима, като ще бъде създаден нов хармонизиран етикет, за да изпъкват по-лесно стоките с удължен гаранционен срок.

 

Следващи стъпки

Директивата трябва да получи окончателното одобрение от Съвета, след което ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националните си законодателства.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?