46

Консултанти искат пари от фермерите за кампанията по Директните плащания 2023

Заради скандала евродепутатът Атидже Алиева-Вели и министър Явор Гечев си разменят писма

Консултанти прилагат нова схема, по която опитват да бъркат в джоба на наивни фермери. "Златната кокошка" за тях е кампанията по Директните плащания 2023, която е в ход и трябва да приключи до 9 юни. Новост в тази кампания е възможността да се кандидатства по електронен път, като всеки стопанин трябва да си направи личен профил в Системата за електронно управление (СЕУ). До 2025 г. се запазва и старата система - подаване на документи на място в общинските земеделски служби.

Не всеки земеделски производител обаче има необходимата компетентност за работа с компютър. Именно от това се възползват недобросъвестни консултанти и предлагат да извършат регистрацията и подаването на заявленията по електронен път срещу заплащане. Напомняме, че 

общинските служби по земеделие съдействат безплатно на хора, които нямат компютърна грамотност. 

Безплатни са и всички услуги, които извършват 28-те регионални звена на Националната служба за съвети в земеделието. Както "Марица" писа, Държавен фонд "Земеделие" създаде специално видеоръководство за работа в Системата за електронни услуги в СЕУ на ДФЗ-РА. 

Опитите за печалба на гърба на земеделските производители са стигнали и до евродепутата Атидже Алиева-Вели - член на Комисията по земеделие и селските райони в Европейския парламент.

По този повод тя е направила писмено запитване до служебния министър на земеделието Явор Гечев.

Ето съдържанието на нейното писмо: 

"При многобройните ми срещи със земеделски производители в цялата страна получих крайно обезпокоителна информация, че само представители на „лицензирани/сертифицирани" фирми могат да регистрират и подават заявления по екосхемите за кампания Директни плащания 2023 г. Предлаганите цени на услугата варират, но са значителен процент от бъдещите субсидии. В европейското и националното законодателство за прилагане на Стратегическия план за земеделие и развитие на селските райони за периода 2023 - 2027 г.

не се включват процедури по лицензиране или сертифициране на дружества, предлагащи консултантски услуги. 

В тази връзка моля да ми предоставите информация съществуват ли „лицензирани/сертифицирани" фирми за регистрация и подаване на заявления по екосхемите за кампания Директни плащания 2023 г. В случай че има такива, моля да ми предоставите списък на същите", пише в писмото си до Явор Гечев евродепутат Алиева-Вели.

Ето и отговора на служебния земеделски министър:

"Законът за подпомагане на земеделските производители дефинира основата за прилагането на директните плащания в България, включваща набор от интервенции под формата на директни плащания, условията за активен земеделски стопанин и системите за комуникацията между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и съответните кандидати или бенефициенти, включително системата за електронни услуги (СЕУ). Принципите на функциониране на системата за подаване на заявления за подпомагане са детайлно разписани в Наредба 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (Наредба 4 от 30 март 2023 г.). В заявлението за подпомагане са включени всички интервенции под формата на директни плащания, в т.ч. и екосхемите. Съгласно разпоредбата на член 21 от Наредба 4 от 30 март 2023 г. за 2023 и 2024 г. кандидатите могат да подадат до ДФЗ заявление за подпомагане по интервенциите за директни плащания в Системата за подаване на заявления без квалифициран електронен подпис (КЕП). В Наредба 4 от 30 март 2023 г. е дефинирано, че кандидатите, които притежават КЕП, 

могат да подадат заявление за 2023 и 2024 г. по електронен път, като го подпишат с КЕП.

Всички останали кандидати подават заявлението чрез общинските служби по земеделие. Във връзка с функциониращата правна уредба заявлението за подпомагане (включващо и приложимите екосхеми) може да се подаде лично от кандидата, като се подпише с КЕП или кандидатите подават заявлението чрез общинските служби по земеделие. Не съществува регламентирана в законодателството за директните плащания процедура за лицензирани/сертифицирани фирми за регистрация и подаване на заявления по екосхемите за Кампания по директни плащания 2023 г.", уточнява в отговора Явор Гечев.

Лев на декар 

Фермери обаче алармират, че във Фейсбук върви агресивна реклама за платени услуги в областта на агросектора. Едната услуга е "Съветнически пакет - директни плащания", от името на новосформирания Български фермерски съюз, който за разлика от другите земеделски съюзи и асоциации в страната, има функция и на консултантска фирма. В една от офертите е посочено, че: "Към настоящия момент всеки земеделски стопанин може да се възползва от услугите на общинските служби по земеделие по местонахождения на стопанствата им, което е безплатно. Също бихте могли и сами да си заявите площите и животните си, което също е безплатно, като се изисква електронен подпис. Ако търсите специално внимание, съобразено с вашето време и желаете да работите с екип от професионалист с дългогодишен опит, доказали се в сферата, ние предлагаме съветническия пакет - Директни плащания, структуриран в максимална степен спрямо вашите нужди и възможности, като се цели в най-голяма степен да се получи информация за всички възможни и допустими за неговото стопанство подпомагания - под формата на базово подпомагане и екосхеми. Там е посочено още, че всеки фермер получава индивидуална оферта, която е не повече от лев на декар.

Кой стои зад Българския фермерски съюз

Порталът за фирмено разузнаване ДАКСИ показва, че Българският фермерски съюз е регистриран като сдружение с нестопанска цел през февруари 2022 г. Негов управител е Георги Стоянов, с участие в различни фирми с разнородна дейност, с регистрация в София, Стара Загора, Бургас. Една от дейностите е "консултантски и правни услуги във връзка от необходимостта на членовете на Съюза. Негови учредители са 17 физически и юридически лица от цялата страна. Любопитна подробност е, че Български фермерски съюз е регистриран в столицата на същия адрес - ул. "Г. С. Раковски" 99, където е регистрацията и на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Преди месец от Българския фермерски съюз организираха в 14 града безплатна за фермерите мащабна информационна кампания относно директните плащания за 2023 г. Интересно, кой ли е финансовият донор на подобна инициатива? Само два месеца по-рано от Министерството на земеделието също проведоха в страната информационни срещи с фермери за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори в Пловдив?