46

Калкулатор смята директните плащания по Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК", който е в помощ на кандидатите по схемите и мерките на директни плащания през Кампания 2023.

Калкулаторът работи с актуалната към момента номенклатура на земеделските култури (подредени по азбучен ред) и позволява да се обработва въведената информация, като дава веднага резултат от проверката за спазването на изискванията по интервенциите. 

Право на подпомагане по Екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ) имат земеделски стопани, които извършват дейности по поддържане на екологичната инфраструктура, която се намира в техните стопанства и за премахването на храстова растителност не използват шредери, мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност. Видовете екологични практики и екологична инфраструктура, както и дейностите, които трябва да се извършват, са описани подробно в чл. 39 на НАРЕДБА №3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. 

Плащането по схемата Еко-БРЕИ е диференцирано според типовете земеползване - за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи, а плащането за обработваеми земи е диференцирано и според това дали с площите, на които са приложени практиките, се изпълняват и задълженията по стандарта за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 8), одобрен съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за ползване на земеделските земи (ЗПЗП).

Съгласно изискванията за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 8) в земеделското стопанство следва да има определен дял в обработваемите земи, които са отделени за непроизводствени площи или обекти. В случай че земеделският стопанин извърши предвидените дейности в екосхемата, които надхвърлят изискванията на ДЗЕС 8, ще може да получи плащане за дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8, и за площите с екологична инфраструктура, с които изпълнява изискването на ДЗЕС 8.

Право на подпомагане по Екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК) имат земеделски стопани, които прилагат върху площи обработваеми земи по смисъла на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/2115 и/или върху площи, заети с медицински и ароматни култури в техните стопанства, земеделски практики, подробно описани в чл. 45 от НАРЕДБА №3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. 

Калкулаторът е достъпен, като се влезе в Системата за електронни услуги (СЕУ), след това се избере „Публични справки“ - Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК". 

Удължиха кампанията до 30 юни

До 30 юни земеделските стопани могат да подават заявления за директни плащания в Кампания 2023 и да правят редакции без санкция. Кампанията за подаване на заявления за директни плащания през 2023 г. за първи път се прилага по новите правила, залегнали в Стратегическия план, и периодът за подаване на заявления е удължен от 5 юни до 30 юни 2023 г., съобщиха от Министерството на земеделието. С промените се предвижда намалението на плащанията с 1% за всеки работен ден, при подаването на заявление след 5 юни, да не се прилага за Кампания 2023. Целта е да се предостави повече време на земеделските стопани да се запознаят с възможностите за подпомагане и да вземат решение за интервенциите, по които да кандидатстват. Запазва се принципът, че заявление за подпомагане, подадено след удължения срок, е недопустимо, и на кандидата не се предоставя подпомагане.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Какъв трябва да е следващият кмет на Пловдив?