Изправят фамилните ферми в битката с COVID-19

Засилване на ролята на фамилните ферми като възможност за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор земеделие, създаване на кръгови работни места, цифрови умения на заетите в сектор селско стопанство и хранително-вкусова промишленост и достъп до иновации.

Това са не само предизвикателствата пред българското земеделие в условията на коронавирус. Те трябва да са фокус на българския подход при програмирането на Общата селскостопанска политика.

За това апелира председателят на  Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии /БАКИБ/ Андрея Щерев. Той е категоричен, че повишаването на доходите на земеделските производители трябва да продължи. Земеделието изостава в заплащането на труда в сравнение с останалите икономически сектори, а задържане на

 увеличаването на доходите в малките фамилни ферми е и основната причина за тяхното съкращение.

През последните 10 години в българското земеделие около 40 % от брутния доход се пада на субсидиите, което значително повиши зависимостта от тях. Това не е устойчива тенденция, особено във време на несигурност и климатични предизвикателства, което налага отделяне на повече усилия и капитали за повишаване на производителността в стопанствата. Развитието на добър модел на подкрепа за фермерите е бъдещето на публичната политика, най-вече с мисъл за малките фамилни ферми.

Прилагането на кръгова икономика в селското стопанство ще доведе до повишаване на производителността. За това е важно  ефективно да се използват наличните природни ресурси, които носят значителни икономически ползи. Прецизните технологии са един от инструментите, използвани за прилагане на кръгов икономически подход с фокус върху по-ефективното използване на ресурсите.

 Нови бизнес модели на селското и горското стопанство могат да бъдат създадени чрез повторната употреба на различни ресурси

В тази връзка обещаваща е перспективата за използване на остатъци от първоначални дейности по прибиране на реколтата и съпътстващите продукти от преработката като суровини в други стопански дейности. Така кръговата икономика дава реална възможност да разработва и ефективно да управлява алтернативни процеси и продукти, които да получат достъп до нови пазари.

Важно е подходът на кръговата икономика да стане по-привлекателен за малките и средни фермери. Това ще им позволи да бъдат по-конкурентоспособни, да поддържат заетост и да създават работни места и най-вече да генерират растеж в селските райони.

В центъра на кръговата икономика обаче трябва да се постави биоикономиката. Тя позволява ефективно използване на възобновяемите ресурси във формата на селскостопански, горски и съпътстващи продукти.

Въвеждането и поддържането на къси вериги за доставки и производството на добра местна храна е огромен шанс за българското земеделие да се справи добре с кризата и да генерира устойчиви доходи за фермерите.

Именно фамилните стопанства са основните връзки в тези вериги за доставки

Според Андрея Щерев бъдещето на заетостта в селската икономика е създаването на кръгови работни места. В контекста на зелените предизвикателства пред сектора в лицето на „Зелената сделка“, стратегията "От фермата до вилицата" и кръговата икономика,  човешкият труд трябва да се разглежда като ресурс, а не като цена.

Възникващият кръгов пазар на труда и зелените работни места се оказват решение за справяне с кризата. Той определя три категории кръгови работни места: дейности, свързани с възобновяеми енергийни източници, отпадъци и ремонт и управление на ресурси. За целта е необходимо достъпно кръгово обучение и образование, за да се "преквалифицира“ работната сила.

Кръговите работни места трябва да бъдат с високо качество и безопасност, със справедливо заплащане и сигурност на заетостта. Понастоящем защитата на работниците е неадекватна - и не само в рамките на рисковите икономики, обработващи боклуците или строителните площадки.

Става въпрос и за пълната липса на последователни доходи и защити, присъщи на икономиките с пазар на труда, характеризиращ се с преобладаване на краткосрочни договори, каквото е земеделието.

Важно е работодателите да възприемат кръгово, системно мислене, "от лидерството до цеха", за да вдъхновят работниците с ролята, която те играят в по-широката регенеративна икономика. Заедно със справедливото заплащане и условията на труд това трябва да помогне за увеличаване на удовлетвореността от работата на работниците в кръговата икономика.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?