1939

Изграждат рибарник, мандра и овцеферма в Пловдивско

Ново рибовъдно стопанство ще се изгражда в землището на село Куртово Конаре. В него ще се развъжда пъстърва, като за целта ще се построят бетонни басейни с дълбочина 1,7 метра,  на площ около 6,7 декара. Отглеждането на рибата ще се осъществява от най-ранния стадий - хайвер, е посочил в предложението до РИОСВ инвеститорът Владислав Влаев. Той осъществява проекта чрез фирмата „Тракия Виктори“ ЕООД-София. Процесът по отглеждането ще включва две фази - предугоителна и угоителна, с годишен капацитет 500 тона. Отработените води от рибовъдната дейност ще се заустват в канал, разположен близо до имота, който ще ги отвежда в река Въча. Преди да постъпят в канала, водите ще се пречистват чрез биофилтри. В момента имотът, върху който ще се строи рибарникът, се води пасище. Предстои промяна на предназначението към земя за животновъден обект.

Друга софийска фирма - „Блуплан“ ЕООД, ще прави розоварна в село Момино село. Тя ще се разположи в бивша ремонтна сграда, която предстои да се реновира за целите на инвестицията. Освен цех за екстракция на розов цвят, за обезпечаване на нуждите с ток, е предвидено изграждане на автономна фотоволтаична централа. Преработката на розовия цвят ще се извършва по иновативна технология чрез екстракция с втечнен газ тетрафлуоретан. Инвеститорът е посочил, че това е разтворител с много добра селективност на разтваряне на компоненти от етеричномаслени суровини. Напълно безвреден е за човешкото здраве, не е отровен и не създава риск от пожар. Крайният продукт ще има приложение в хранителната индустрия.

В първомайското село Езерово предстои да се изгради модерно предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти, с фотоволтаична електрическа инсталация на покрива. То ще е на мястото на съществуваща мобилна мандра за производство и търговия на млечни храни, монтирана в чертите на овцефермата на инвеститора „Узунов и синове“ ООД. Новата мандра ще е на площ от 654,50 кв.м. Дневно ще се преработват 1500 литра овче мляко собствено производство и 3500 литра краве мляко, което ще се купува. От кравето мляко ще се произвежда целият асортимент от продукти - кашкавал, сирене, кисело мляко, прясно мляко, катък и масло, а овчето мляко ще се насочва единствено за производство на сирене, катък, кисело мляко и кашкавал. В мандрата ще има лаборатория, оборудвана с необходимата апаратура за определяне на физикохимичните показатели на млякото. Възложителят е предвидил да  изгради и нова овцеферма с капацитет 848 овце майки. Със затварянето на цикъла на производство ще се разкрият нови работни места в село Езерово.

На 2 км от карловското село Розино ще се изгражда животновъдна ферма за 200 броя овце.  Те ще се отглеждат за месо и мляко. Храненето на животните ще бъде оборно и пасищно. През зимните месеци на овцете ще се дава фураж, а през останалия период ще бъдат извеждани на паша. Торовата маса ще се събира и извозва в изолирано торище. След угниване ще се използва за наторяване на земеделски земи. Торището ще е с водонепропусклив под и стени с цел недопускане на отпадъчни води в почвата и замърсяване на подземните води. Предвидено е място за временно съхраняване на тор и обеззаразяване. Бъдещата овцеферма попада в имот, който е в границата на две защитени зони по „Натура 2000“: „Централен Балкан Буфер” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и „Средна гора” за опазване на дивите птици. Инвеститорът Идриз Азис Идриз уверява, че ще изпълни всички необходими мерки, свързани с опазването на тези защитени зони. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Paula Fox

Paula Fox

24.05.2022 | 13:17

Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ cеkс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ->> https://ja.cat/id398062

Отговори
2 0

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?