71

Институтът по зеленчукови култури "Марица" с приз за зелена технология

В конкурса “Най-зелените компании в България”

Институтът по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“-Пловдив завоюва приз в  XIII издание на конкурса на b2b Мedia - "Най-зелените компании в България”. Екип от учени беше отличен на трето място в категория „Зелени технологии/Зелени продукти”. Участието беше с проект „Системите за съвместно отглеждане на зеленчукови култури - потенциална възможност за биологична продукция”. С него се цели установяване на подходящи схеми на съвместно отглеждане на зеленчукови и подправни култури и на базата на изследваните продуктивни възможности на растенията да се предложат нови научноиздържани технологични решения в биологичното зеленчукопроизводство и подходящи комбинации от културите с нисък праг на развитие на патогени и неприятели. В предни издания на конкурса “Най-зелените компании в България”, в категория "Медии", журналистът от в. "Марица" Мария Петрова ​стана двукратен носител на приза "Зелено перо". 

В ИЗК "Марица" е създадено сертифицирано биологично поле, на което се отглеждат различни зеленчукови култури. Във връзка с проекта се провеждат опити със смесени посеви, включващи различни зеленчукови и подправни култури, с оглед разработване на зелени технологии за производство на зеленчуци. Проучват се възможностите за оптималното им съчетаване в реална производствена среда, разказа ръководителят на проекта гл. ас. д-р Цветанка Динчева.

Отглеждането на зеленчукови култури в смесени посеви с бобови и подправни култури

е практика, използвана от десетилетия в градинарството, но е слабо приложима в съвременното интензивно земеделие поради нарушаване на утвърдените конвенционални технологии. Този подход намира своята ниша в биологичното производство, където се предлага възможността то да бъде лесно практикувано. Създаването на смесени посеви от различни култури е за предпочитане пред монокултурното отглеждане в условията на биологично земеделие.

Увеличава се биоразнообразието в посевите, следствие на което се подобрява почвеното плодородие и се редуцира употребата на продукти за растителна защита. Опазват се екосистемите и се изгражда екологична устойчивост. Увеличава се числеността на полезните видове и се осигуряват добри условия за реализиране на техните регулиращи възможности. „Фермерското озеленяване” е термин, който понякога се използва за описание на създаването на местообитание за повишаване на шансовете за оцеляване и възпроизвеждане на полезни организми. В този аспект смесените посеви са добро алтернативно решение.

Колкото по-разнообразна е една екосистема, толкова тя е по-стабилна,

по-продуктивна и устойчива на климатичните промени. Биоразнообразието е от съществено значение за поддържането на естествените екосистеми, от които зависят хората и природата. Смесените посеви имат редица предимства, дължащи се на по-богатото видово и сортово разнообразие, и се отличават в различни аспекти, като екологичен баланс, по-голямо използване на ресурсите, увеличаване на количеството и подобряване на качеството на продукцията, намаляване на увреждането на добива от неприятели и болести и редуциране на плевели.

В научните изследвания освен изброените ползи е установено влияние и върху структурата и физичните качества на почвата. Биоразнообразието във фермата може да доведе до агроекосистеми, способни да поддържат собственото си почвено плодородие, да регулират естествената защита срещу вредители и да поддържат продуктивността. Придружаващите растения, отглеждани като „култури капани“ или „междинни култури“, могат да се използват за намаляване на нападението от неприятели при отглеждането на полски култури.

Земеделските стопани са отглеждали едновременно няколко култури в едно и също поле от векове и използването на поликултури продължава като важна форма на земеделие. Едно от предимствата на взаимното отглеждане е намаляването на популации от неприятели, което се обяснява с по-големия брой естествени врагове на насекомите между културните култури и/или намалена колонизация на неприятелите и времето им на престой в междинните  култури.

Смесените посеви са зелен подход в зеленчукопроизводството, осигуряващ намаляване на нападението от болести и неприятели,

подобряване на почвеното плодородие и увеличаване на видовото разнообразие, водещо до получаването на чиста от пестициди здравословна продукция от зеленчукови култури. По този природосъобразен начин в условията на климатични промени може да се намери решение за получаване на качествена продукция. Този подход на отглеждане на зеленчуковите култури е в отговор и на съвременните изисквания на Европейския съюз и на Зелената сделка за намаляване риска от употребата на пестициди и получаването на здравословна храна на достъпна цена.

Научните изследвания и технологии за биологично зеленчукопроизводство в тази насока в Института по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив - под формата на система за консултации и обучения - могат да се популяризират сред практикуващите биоземеделие и да оказват съдействие при решаването на проблемите им. Споделеният опит и знания с фермерите ще съдейства за по-добра организация на производството и пълноценно използване на площите в стопанството. Разработването на нови знания и иновативни решения в областта на зеленчукопроизводството е съществен елемент, който може да бъде включен в Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС - AKIS), с цел стимулиране разработването и развитието на иновативни проекти и разпространение, използване и възможно най-широко приложение на резултатите от тях.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
Колега от вси

Колега от вси

30.05.2023 | 18:59

Браво Цеце ,искрено се радвам за теб и успехите ти та ти си от малцината ,които работят за това което са учили но 23 години работа там мисля че трябваше да си професор.

Отговори
1 0
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

30.05.2023 | 17:34

Ч естито

Отговори
1 0

Анкета

Какъв трябва да е следващият кмет на Пловдив?