Следвайте ни

Фермерите избират как да се облагат до края на декември

viber icon

Земеделците избират как да се облагат доходите им за 2020 г.  Регистрираните като земеделски стопани подават декларация по чл. 29-а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в срок до 31 декември на предходната година.

Изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. 

Новорегистрираните през 2019 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2020 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29-а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2019 г.  Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bgр, рубриката „За гражданите“, в Документи - данъци.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път и по пощата. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?