Следвайте ни

Фермери теглят кредити от "Агрион Финанс" срещу субсидии

Дружеството предлага облекчена процедура и съкратени срокове при отпускането на заема

Финансиращата компания „Агрион Финанс“ започна предлагането на кредити на регистрирани земеделски стопани срещу одобрена субсидия от  Държавен фонд „Земеделие“. Така дъщерната компания на лидера в управлението на земеделски активи „Агрион Инвест“ стана една от първите небанкови институции, които предлагат на фермерите финансиране срещу залог субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и другите мерки на Общата селскостопанска политика.

Финансиране до пълния размер

„Агрион Финанс“ осигурява финансиране до 100 % от одобрената субсидия при наличие на минимум 3 години успешна история в субсидирането, казаха от кредитното дружество.   За земеделските стопани, с по кратка история в субсидирането, кредитът може да достигне до 90% от очакваната субсидия.  Максималният размер на финансирането се определя по индивидуален лимит, в зависимост от декларираните площи, казаха от „Агрион Финанс“. Максималният срок за изплащане на задълженията е 18 месеца, а гратисният период по главницата може да достигне 17 месеца.  Прилага се индивидуален погасителен план за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди и характера на бизнеса му.

Безпрепятствено финансиране

Кредитът срещу субсидия е изцяло адаптиран към нуждите на земеделските стопани, които получават своите субсидии на база обработваеми площи и имат нужда от свежи пари за допълнителни инвестиции, покупка на земя и др. капиталови разходи, казаха от „Агрион Финанс“.  Финансова помощ от СЕПП в повечето случаи се изплаща в края на годината или началото на следващата, но все повече земеделски производители имат спешна нужда от свежи пари, за да подсигурят текущата стопанска година. Процедурата за отпускане на кредити е максимално облекчена и осигурява бързо и безпрепятствено финансиране на земеделските производители.  Компанията не изисква плащането на такса ангажимент, каквато е практиката при другите кредитни институции.

Безплатна оценка

„Основната ни цел е да осигурим адекватно финансиране на земеделските производители, което ще им позволи да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара“, казаха от „Агрион Финанс“ . Финансовите продукти на компанията са разработени така, че да подпомагат дейността, както на големите земеделски производители, така и на малките фермери.  

Освен кредит срещу субсидия, дружеството предлага също така универсални ипотечни кредити и  кредити за оборотни средства, където обезпечението е поземлени или други недвижими имоти.  На земеделската земя се прави безплатна оценка за пазарната им стойност, като финансирането може да достигне до 100% от оценката. Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.

На земеделските производители се предоставя и възможност за лизинг на земята, която са избрали. Експертите на „Агрион“ съдействат и за набавяне на необходимите за отпускане на кредита документи. Ако се налагат правни консултации, Агрион предлага безплатни такива, благодарение на факта, че за дружеството работят едни от най-добрите юристи в областта, с огромен опит в сферата на сделките със земеделска земя.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?