Следвайте ни

Фермери фантоми пълнят регистрите

Записвали се като членове на организациите на производители само за да получават субсидии

viber icon

Министерството на земеделието предлага промени в Наредбата за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Според корекциите отпада възможността за временно признаване на групи производители от този сектор, като мотивът е, че към този момент всяка една от тях, сключила до момента договор за финансово подпомагане с фонд „Земеделие“, е изпълнила плановете си за признаване. И на практика те са признати като организации на производителите в нормативно установения срок и са в етап на мониторинг, пише синор.бг. 

С предложенoтo допълнениe на Наредбата от 2015 г. е включена възможността да бъде отнемано разрешението за признаване на организация на производители, техни асоциации и междубраншови организации на мляко и млечни продукти, когато не може да се установи контакт с тях и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване.

Подобни промени има и в сегашната Наредба, където държавата може да оттегля признаването на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители, когато не може да се установи контакт с тях и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване.

През месец май всички подадени заявки за плащане са обработени и е извършено последното плащане на финансовата помощ по схема „Групи производители". Очаква се новите поправки да улеснят подпомагането при новата подкрепа, която се планира за този сектор. 

Измененията в Наредбата са качени за обсъждане и по тях се приемат предложения до 12 октомври.

С предложените поправки се променя механизмът,  по който се изчислява стойността на предлаганата на пазара продукция в случаите на фитосанитарни щети - болести по растенията и нашествия на вредители и загуби, причинени извън отговорността и контрола на организацията на производители.

Одобрението на организациите на производителите вече ще става за четири месеца вместо за три, както досега.

Прецизирани са условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма. Този фонд се формира от членския внос и от влагане на собствени средства.

Поради липса на такива Асоциацията на младите фермери, произвеждащи плодове и зеленчуци, не успя да спечели проект по ПРСР.

Новите поправки предвиждат тези организации да могат да увеличават или намаляват размера на оперативния фонд с максимум 25% от първоначално одобрения размер за целия период на изпълнение на оперативната програма. Условието е да докажат, че са спазени общите цели на оперативната програма.

При всяко заявяване на изменение в размера на оперативния фонд ДФ „Земеделие“ прави съответните проверки. 

Предвидени са правила при сливане на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и условия за изпълнение на оперативните програми след сливането в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

"Корекциите в нормативите се налагат и заради епидемията от COVID-19, която се отразява негативно на повечето икономически сектори, като земеделието се оказва сред силно засегнатите сектори, с потенциал за дългосрочни последствия. Сред засегнатите са и земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци“.

Те са уязвими от икономическите смущения и изпитват затруднения с реализацията на продукцията и финансови затруднения и проблеми с паричните потоци. С оглед на безпрецедентния характер на тези обстоятелства е необходимо тези трудности да бъдат облекчени, като се оптимизират процесите и правилата за прилагане на мерките за субсидиране на организациите на производители на плодове и зеленчуци", се посочва в мотивите към новия документ.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?