3906

ЕК одобри корекциите в Плана за земеделие на България

Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г. Корекциите се наложиха след вълна от протестни действия по времето на служебния земеделски ​министър Явор Гечев, който заедно с ​екипа си изготви плана.  

 

Очаква се направените промени в различните интервенции, включени в Плана, ​да спомогнат за улесняване на неговото изпълнение и адаптиране на условията и изискванията. Това ще даде възможност за облекчаване на административната тежест и по-добро насочване на подкрепата към земеделските стопани, включително в рамките на Кампания за директни плащания 2024.  

Успоредно с това на 4 юли т.г. се очаква обнародването в Държавен вестник на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба №4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. Измененията са извършени  с цел балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс

по Стратегическия план и по-справедливо подпомагане на земеделските производители в страната в съответствие със заложените цели и приоритети на национално и европейско ниво. Ще се стимулира процесът на устойчиво развитие на  сектора, привличането и подкрепа на нови земеделски стопани, както и подобряването на позицията на фермерите във веригата на стойността.

Новите правила, свързани с прилагането на директните плащания, вл​язоха в сила от 1 юни 2024 г. Предвидено е опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в частта доказване на реализация. При обвързаното подпомагане на доходите за производство на семена от картофи е добавено изискване базовият посевен материал от картофи за производство на семена да се сертифицира от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

За подкрепа на сектор "Животновъдство" в интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е включено задължение за наличие на животновъдна единица (ЖЕ) в съотношение 1 ЖЕ, налична за един заявен хектар.

При екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал ​-насърчаване на зелено торене и органично наторяване е направено дефиниране на междинни култури и покривни култури и прецизиране на съдържанието на органични подобрители на почвата. В екосхемата за намаляване на използването на пестициди е включено прилагането на полезни биологични агенти.  

Промени в рамките на интервенциите в областта на развитие на селските райони са направени и в резултат на конструктивна комуникация с браншовите организации и членовете на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Направени са редица актуализации, свързани с увеличаване на компенсаторни ставки, както и намаляване на административната тежест. Такива промени например са в интервенцията "Биологично растениевъдство", където е добавена нова група допустими култури - фуражни култури, прецизирана е възможността за разширяване на площите и са въведени изключения за насаждения в младенчески период. Освен това размерът на ставките по групи култури е актуализиран и  бюджетът на интервенцията е увеличен с 25 млн. евро.

В интервенцията "Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност" са прецизирани изискванията за намаляване на употребата на антимикробни средства, като са насочени допълнителни финансови средства и са актуализирани размерите на подпомагане за различните категории животни.

В интервенцията "Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия" са обособени две самостоятелни операции. В интервенцията "Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство" са адаптирани изискванията относно максималния размер на подпомагане и допустимостта на земеделски стопани.

В интервенцията "Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии" е прецизиран териториалният обхват и е включено задължение за наличие на съотношение 1 животинска единица на хектар, като е добавена и възможност за разширяване на площите. Въведена е нова интервенция, в рамките на която ще се предоставя стартова подкрепа за създаване и развитие на земеделски стопанства на т.нар. „нови“ фермери. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?