Следвайте ни

Доходът в агросектора стигна 2,5 млрд. лева

Субсидиите вдигнаха цените на животинската продукция, семена и посадъчен материал до 13 на сто

viber icon

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. достига 2 565.5 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 4.3%. Увеличението се дължи на по-високата стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, както и на намалението на платените от земеделските стопанства лихви - с 5.2%. Това сочат икономическите сметки в агросектора, предоставени от Националния статистически институт. 

Стойността на продукцията, произведена в селското стопанство за 2019 г., възлиза на 8 504.6 млн. лв., което е с 0.5% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 1.9%, докато обемите на произведените количества спрямо 2018 г. са намалели с 1.4%. 

Стойността на произведената през 2019 г. продукция от животновъдството възлиза на 2 174.4 млн. лв., или 25.6% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2018 г. тази продукция отбелязва увеличение с 9.3%, което е в резултат на повишение на цените - с 11.9%, докато произведените обеми намаляват с 2.6%. Важен фактор за повишението на базисните цени е увеличението на субсидиите за животновъдството с 46.6% спрямо 2018 година.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 639.1 млн. лв. и представлява 66.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. През 2019 г. преобладаващата част е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 933.3 млн. лв. и 1 728.1 млн. лева.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 777.4 млн. лв., което е с 0.3% по-ниско спрямо предходната година. Понижението се дължи на спад в обемите - с 2.2%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в цените - с 1.9%.

От статистиката отчитат също, че спрямо 2018 г. най-голямо увеличение на вложенията за текущо потребление има при семената и посадъчния материал - с 13.2%. Причината е както в ръст в обемите - с 11.3%, така и на ръст в цените - с 1.9%.

На следващо място увеличение има в потреблението на други стоки и услуги, където са включени и косвено измерените услуги на финансовите посредници - с 12.2%. Това е за сметка както на увеличение на вложените количества - с 9.3%, така и на увеличението в цените - с 2.9%.

От вложенията в селското стопанство най-голямо понижение спрямо предходната година отбелязват разходите за горива и моторни масла - с 10.4%, в резултат на намалението както на обемите - с 9.8%, така и на цените - с 0.6%.

Създадената през 2019 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 3 727.2 млн. лв. и е с 1.7% повече спрямо 2018 година. Увеличението се дължи на повишение на цените - с 2.0%, което не може да бъде повлияно от понижението в обемите - с 0.3%.

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2019 г. се равнява на 651.4 млн. лева. По голямата част от него - 565.5 млн. лв. (86.8%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в машини, оборудване и транспортни средства - 333.8 млн. лв. (59.0%), и в сгради - 230.1 млн. лева (40.7%). 

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 85.9 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни градини. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?