46

Доц. д-р Живка Горанова: Разработваме уникални и иновативни храни. Търсят се производители за тях

Зам.-директорът на Института по консервиране и качество на храните в Пловдив говори пред "Марица"

Иновативният продукт „Бадемова паста с брашно от щурци“, който учени от института разработиха, е уникален и бе представен на АГРА 2022  

Имаме разработени ядивни опаковки, които са биоразградими, на основата на полизахариди и етерични масла 

 

- Доц. Горанова, тази година Институтът по консервиране и качество на храните (ИККХ) чества 60-годишен юбилей. Каква е равносметката за дейността за този период?

- Институтът по консервиране и качество на храните-Пловдив е публична държавна институция, самостоятелно юридическо лице в състава на Селскостопанска академия. Той е правоприемник на Института по консервна промишленост, основан през 1962 г. През годините на политически и икономически промени у нас институтът е неколкократно преименуван, променя своя предмет на дейност, структура и численост на персонала, но се съхранява като научноприложно звено в ССА. Промяната е продиктувана от новите приоритети на българската хранителна индустрия и е в унисон със световните тенденции в развитието на хранителната наука. Институтът има добри контакти с изследователски центрове от ЕС, САЩ, Украйна, Македония и др. Академичният състав на института е работил за изпълнението на съвместни проекти, научните резултати от които са публикувани в научни статии и доклади от национални и международни научни форуми, обзори, брошури и научнопопулярни статии.

ИККХ-Пловдив има акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за обучение в ОНС „доктор“ по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“, разполага с квалифицирани научни кадри и материална база за провеждане на учебни практики и стажове на ученици и студенти и за ръководство на дипломанти и докторанти по научната специалност. От създаването на института до настоящия момент са защитени над 50 дисертации за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ и 1 дисертация за придобиване на научна степен „доктор на науките“.

Научноизследователската политика на ИККХ-Пловдив е насочена към стратегическите насоки за развитие на научните изследвания в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, отправени към подобряване здравето и качеството на живот на населението. Нейната цел е да гарантира безопасна, питателна храна, високи стандарти на здраве, както и ясна информация за произхода, съдържанието, етикетирането и използването на храните. През изминалите 60 г. значим принос за развитие на научните изследвания в областта на хранителните технологии имат всички колеги, които в отделни периоди са били в екипа на института.

- Кои са най-големите постижения на института?

- В ИККХ-Пловдив са разработени и защитени огромен брой технологични решения - например технологии за преработка на плодове и зеленчуци в храни с висока добавена стойност, няколко вида апаратура за измерване на качествени характеристики на храни и напитки на плодова, зеленчукова, млечно-плодова и месо-зеленчукова база. Разработени и патентовани са също военни и хуманитарни хранителни пакети за ползване в условия на кризи. В практиката отдавна се прилагат над 400 технологични инструкции за съхранение на суровини и спомагателни материали, също и технологии за преработка на над 36 вида суровини, в над 300 вида хранителни продукти. Разработени са санитарно-хигиенни норми и са внедрени в предприятията на консервната промишленост. Разработени и патентовани са методи за неразрушаващ контрол на качеството на плодове и зеленчуци, както и модели на автоматизирана система за експресен анализ на качеството на плодове и зеленчуци. 

Постигнатите през годините научни резултати представляват солидна база, която продължава да се развива в съответствие със съвременните предизвикателства в различните сфери на социално-икономическия живот, в полза на националното и световното стопанство. През 2019 г. по българско-американски проект към института е регистриран „Обект за преработка на ядки, ядкови масла, тахан и пасти“, в който се произвеждат 8 варианта фъстъчени масла.

- Кои са по-интересните проекти, по които сега работят учените от ИККХ?

- Изследователската дейност е свързана с разработване на проекти, финансирани от национални и международни програми. Част от тях са: Изследване на масообменните сорбционни характеристики на българско плодово брашно и плодови смеси; Интегриран подход за комплексно оползотворяване на отпадъчни продукти от маслодобивната индустрия: слънчогледов и рапичен шрот; Изследване възможностите за получаване на хранителни продукти с профилактично-здравословен ефект; Използване на натурални продукти за създаване на функционални храни и др.

- ИККХ има много иновативни продукти от рода на ядливи опаковки и бадемова паста с брашно от щурци и др. Намират ли тези и другите иновации приложение в практиката и как се приемат от бизнеса? Има ли интерес за тяхното масово производство?

- Да, имаме разработени ядивни опаковки, които са биоразградими, на основата на полизахариди и етерични масла. С тях хранителният продукт се опакова, като по този начин се предпазва от развала и се запазва свежестта му. Темата на проекта е актуална, тъй като е свързана с приложение на биополимерни материали, с което може да се намали използването на полиетиленови опаковки в хранителната индустрия. Биополимерните опаковки имат антиоксидантен и антимикробиален ефект и подобряват здравословните свойства на плодовете. Иновативният продукт „Бадемова паста с брашно от щурци“, който учени от института разработиха, е уникален и бе представен на АГРА 2022. Продуктът е актуален, а използваната технология е практически приложима за всички предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Бадемовите пасти не са традиционни за българските потребители и са добра основа за производството на различни кремообразни храни, обогатени с насекоми или продукти от тях, с балансиран протеинов състав и с високо съдържание на хранителни влакнини.

Други иновативни продукти, разработени в института през последните години и получили диплом за победител в конкурса за иновации, раздел „Научна дейност и разработки“, провеждащ се ежегодно по време на Международната селскостопанска изложба АГРА, са: „Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис“ („Агра 2017“), „Месо-зеленчуков пастет с намалено съдържание на мазнини, обогатен с пребиотици“ („Агра 2018“), „Мъфин с натурални захарозаместители - кокосова захар и брашно от мескит“ („Агра 2020“). Иновативните продукти, разработени от учените на ИККХ, са до ниво прототип и търсим варианти да се внедрят в производството.

- Как се справя ИККХ на фона на недостатъчното финансиране, от което страда ССА?

- Институтът има ограничен финансов ресурс за изпълнение на научноизследователската си дейност, но има и богата история, утвърден авторитет и висококвалифициран кадрови потенциал. За постигане на подем в научната организация сме предприели следните действия: разумно планиране и строг контрол на наличните ресурси, увеличаване участието на членовете на научния екип в проекти с извънбюджетно финансиране, като за целта се разширяват контактите със сродни институти от БАН, ССА, както и университетите в страната, осигуряване на спонсориране, дарения и допълнителни инвестиции при разработване на извънпланови проекти и задачи и др. През 2022 г. благодарение на ръководството на Селскостопанската академия бе постигната актуализация на бюджета на ССА за повишаване на работните заплати на изследователите с повече от 40%. Получената подкрепа се основаваше на резултатите от извършената през 2021 г. оценка на научноизследователската дейност на цялата академия. Убедени сме, че усилията и интелектуалната енергия, както и финансовите ресурси, влагани в създаването на нови знания и научни продукти, са ценна инвестиция с голяма добавена стойност, насочена към бъдещето.

Визитка

Доц. д-р Живка Горанова е родена в Пазарджик. Получава бакалавърска и магистърска степен от Университета по хранителни технологии-Пловдив. Придобива ОНС „доктор“ (2016 г.) след успешна защита на дисертационен труд в УХТ-Пловдив. Има издадени над 40 научни публикации, ръководител и участник на проекти, рецензент в научни издания, удостоена с отличие за иновативен продукт на "Агра 2020". Към настоящия момент е заместник-директор  на Институт за консервиране и качество на храните-Пловдив.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?