2374

До 2030 г.: 42 млн. тона CO2 трябва да се уловят и съхранят в естествени резервоари

Европейската комисията даде насоки относно „Устойчиви въглеродни цикли“.  В документа се визират начините за увеличаване на поглъщането на атмосферния въглерод. За да се балансира въздействието на нашите емисии на CO2, ЕС ще трябва драстично да намали зависимостта си от въглерод от изкопаеми източници, да увеличи улавянето на въглерод в селскостопанските почви с цел съхранение на повече въглерод в природата и да насърчи промишлени решения за устойчиво и проверимо отстраняване и рециклиране на въглерода. Отстраняването на повече въглерод от атмосферата и съхраняването му в океаните и крайбрежните влажни зони е от съществено значение за изпълнението на правно обвързващия ангажимент на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Определени са краткосрочни и средносрочни действия в подкрепа на улавянето на въглерод в селскостопанските почви. Дадени са и насоки за разширяване на този екологосъобразен бизнес модел за по-добро възнаграждаване на лицата, стопанисващи земи, както и за работата им по улавянето на въглерод и опазването на биологичното разнообразие. До 2030 г. инициативите за улавяне на въглерод в селскостопанските почви следва да допринесат с 42 млн. тона CO2, съхранен в естествените поглътители на въглерод в Европа.

Мерките за постигане на тази цел включват:

- Насърчаване на практиките за улавяне на въглерода в почвите в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) и други програми на ЕС, например програмата LIFE и научноизследователската мисия на „Хоризонт Европа“ Пакт за почвите в Европа“, както и чрез национално финансиране от публичния и от частния сектор.

- Стандартизиране на методиките за мониторинг, докладване и проверка, необходими за осигуряване на ясна и надеждна рамка за сертифициране на улавяне на въглерода в селскостопанските почви, като се даде възможност за развитие на доброволни пазари на въглерод.

- Предоставяне на по-добри знания, управление на данни и персонализирани консултантски услуги за лицата, стопанисващи земи, както на сушата, така и в рамките на синята въглеродна екосистема.

Въпреки че акцентът на Европейския зелен пакт е върху драстичното намаляване на използването на въглерод от изкопаеми източници, икономиката на ЕС все още ще се нуждае от въглерод като изходна суровина за промишлените процеси, като например производството на синтетични горива, пластмаси, каучук, химикали и други авангардни материали. Този въглерод ще се осигурява във все по-голяма степен от биоикономиката и технологичните решения за улавяне, използване и съхраняване на CO2. Комисията ще започне диалог със заинтересованите страни с цел до 2030 г. най-малко 20% от въглерода, използван в химикалите и продуктите от пластмаса, да бъде от устойчиви неизкопаеми източници.

Това ще бъде направено при пълно зачитане на целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие и кръговата икономика, както и на предстоящата рамка на политиката за биотехнологични, биоразградими и компостируеми пластмаси. За да се управляват по-добре тези нови въглеродни потоци, да се подкрепят иновативните технологии и да се постигнат мащабни поглъщания на въглерод, Комисията ще подпомогне създаването и развитието на вътрешен пазар за улавяне, използване и съхранение на въглерод и необходимата трансгранична инфраструктура за пренос на CO2. До 2030 г. от атмосферата следва да се отстраняват ежегодно по 5Mt CO2, които благодарение на технологични решения да бъдат постоянно съхранявани. Основният инструмент за финансиране на тези технологии в краткосрочен план е Иновационният фонд, който се финансира от схемата на ЕС за търговия с емисии. Предстои да се разработи регулаторна рамка за сертифициране на поглъщане на въглерод.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Западняк

Западняк

19.10.2022 | 03:50

Трай коньо за зелена трева! Тия хаховци в Брюксел прибират големите заплати и щедро обещават.

Отговори
0 0

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?