Следвайте ни

До 13 септември приемат заявления за щетите от градушката

viber icon

До 13 септември 2021 г., включително, е крайният срок, в който земеделските производители от област Пловдив могат да подадат заявление за подпомагане от нанесените от градушката щети. За целта всеки стопанин задължително трябва да разполага с протокол, издаден от съответната Общинска служба „Земеделие“, в който да е определен процентът на засегнатите площи.

До момента са подадени 143 заявления за 2 356 ха, а огледи са извършени на 82 стопанства. Най-много засегнати площи има при оризищата -  1 683 ха, зеленчуците, дини, пъпеши и ягоди – 504 ха,  тютюн, слънчоглед и др. – 97 ха и трайни насаждения, включително и лозя – 72 ха.

Както "Марица" писа, обезщетението на собствениците ще бъде чрез държавни помощи за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и по схемите за директни плащания при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

За да получат подпомагане за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, стопаните следва да подадат заявление по образец до съответната Общинска служба „Земеделие“, в срок до 10 работни дни от настъпване на събитието (до 13-ти септември 2021 г., включително). На база на заявлението, ще се извърши проверка от назначена за целта комисия за установяване на процента на засегнатите от природното бедствие площи. 

Подпомагането ще бъде директни помощи в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година, изчислени по Технологични карти, изготвени от МЗХГ, за целите на прилагане на помощта.

За земеделските стопани, които имат сключени застраховки, застрахователната сума се приспада от помощта и се изплаща разликата. В случаите, в които земеделските стопани нямат сключени застраховки, съгласно правилата на помощта сумата се намалява с 50 %.

По схемите за директни плащания, при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства е нужно земеделските стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания за Кампания 2021, в срок до 15 работни дни от настъпване на събитието (до 20 септември 2021 г.) да уведомят Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- за наличието на форсмажорни обстоятелства върху заявените за подпомагане площи, като попълнят формуляр по образец. Освен това, те трябва да подадат и декларация, с която се задължават да представят доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство – с началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция.

Това вече е удостоверено с изпратено писмо от областния управител на Пловдив до ДФ „Земеделие“ по служебен път. 

За да се приложи схемата производителите трябва да разполагат и с протокол от общинската служба по „Земеделие“, в който да е определен процентът на пропадналите площи. 

При уведомление за настъпило форсмажорно събитие засегнатите площи не се считат за наддекларирани и земеделските стопани могат да получат пълния размер на плащането за допустимите за подпомагане площи.

Кандидатите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци ще получат финансова подкрепа за засегнатите от форсмажорното събитие площи и в случаите на недостатъчно количество реализирана продукция на пазара.

Подпомагането може да бъде само по един от двата финансови инструмента, съобразно условията, на които отговарят стопаните. На всеки един производител индивидуално ще бъде изчислена сумата, която може да получи. Засегнатите стопани ще получат и допълнителна подкрепа по линия на de minimis, независимо от степента на пропадане на площите. Тя ще бъде за ограничаване на последствията от настъпилото събитие и възстановяване на производството. Схемата е в процес на разработване.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин ще бъде не повече от 25 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години. Предвижда се средствата по тази мярка да бъдат изплатени през 2022 г.

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?