44
Следвайте ни

ДФЗ отряза фермер от Маноле, той оспорва в съда на ЕС

viber icon

Държавен фонд „Земеделие“ отхвърли проект на фермер от Маноле, а случаят стигна до Съда на Европейския съюз. Животновъдът Димитър Динков, който има ферма за отглеждане и угояване на патици, кандидатствал чрез фирмата си „Делид“ ЕООД по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Стопанинът обаче получил отказ на проекта си за изграждане на нова люпилня и завел съдебен иск срещу директора на ДФЗ. Делото стига до Върховен административен съд (ВАС), който прави преюдициалното запитване до Европейския съд. Преюдициалното запитване е искане, отправено от юрисдикция на държава, членка на Европейския съюз, до Съда на ЕС относно тълкуване на различни нормативни актове.

В случая ВАС иска тълкуване на чл. 17 от Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и задава три преюдициални въпроса (представяме ги със съкращения).

1. Допустима ли е съгласно чл. 17 от Регламент 1305/2013 (1) национална разпоредба като чл. 26 от Наредба №9/2015 г., която създава критерий за допустимост на кандидат за финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанство“, за инвестиции „Изграждане на люпилня за патици“, да изисква представянето на удостоверение за регистрация на животновъден обект на името на кандидата като доказателство за осъществявана преди кандидатстването за финансиране на животновъдна дейност в организирано от него стопанство, или е достатъчно за целите на регламента земеделският стопанин да докаже, че е в процес на получаване на изискваната регистрация на животновъден обект на негово име?

2. Следва ли да се счита за съвместимо с целта на подпомагане по мярка „Инвестиции в материални активи“ - чл. 17 от регламент 1305/2015, кандидатите да доказват минимален производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност от 8000 евро към датата на подаване на заявлението за подпомагане?

3. Ако отговорът на втория въпрос е положителен, следва ли да се счита, че новорегистрираните земеделски производители към датата на подаване на заявление за подпомагане на мярка „Инвестиции в материални активи“ следва да бъдат изключени от финансово подпомагане по Регламент 1306/2013?

Отговорите на отправеното преюдициално запитване са от значение не само за решаването на съдебния спор по конкретното дело на главното производство, но и за прилагането на националното законодателство в областта на подпомагане на земеделските производители, и по-­конкретно Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво е най-важното, което новото правителство трябва да свърши в следващите месеци?