44

Четири дни броим зимуващите водолюбиви птици в България

Информацията ще послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове

Четири дни ще се броят зимуващите водолюбиви птици в България. В акцията, която ще се проведе от 12 до 15 януари 2023 г., ще се включат над 100 доброволци и партньори на организаторите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 

В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски държави и страните от Африка и Близкия изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, както и всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпросите: повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?

Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите, нирците и др. Последните дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна намали драстично броя на зимуващите гъски у нас.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават не само птиците, но и хората”, коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от страна на БДЗП. Той допълни, че тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред навсякъде по света и която засяга всеки от нас.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна, ДПП „Персина“ - Белене, ДПП „Врачански Балкан“ и ДНП „Централен Балкан“. В полевите екипи ще участват и представители на Съюз на ловците и риболовците в България. Министерството на околната среда и водите също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Спас безделника

Спас безделника

16.01.2023 | 07:31

"Хубав град, хубави хора..." Не знам дали авторката е гледала филма ("Преброяване на дивите зайци"), но защо не подскажат за членство в НПО "Америка за България" и "Отворено общество" на Дьорд Шорош?

Отговори
0 0

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?