2374

Близо 3,6 млрд. лв. се наляха в родното земеделие

През миналата година няма загуби на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съответно няма да връщаме пари в Брюксел. 

Близо 3,6 млрд. лева (3,598 млрд. лева) достигна до края на годината разплатената безвъзмездна финансова помощ по проектите, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от Министерство на земеделието.  

Само за месец декември 2022 г. ДФЗ изплати публични средства в размер на почти 59 млн. лева (58 885 707) по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за Кампания 2022, като по този начин бяха подпомогнати 12 759 земеделски стопани.

Общо 97 821 071 лева са предоставени на бенефициенти по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ за Кампания 2022, а земеделските стопани, получили безвъзмездна финансова помощ, са 29 785.

В рамките на миналата година Управляващият орган на ПРСР разработи и приложи извънредната подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. По нея беше проведен прием на заявления за подпомагане и в кратки срокове ДФЗ изплати 45 539 958 лева публични средства.  

По този начин заложените цели за плащанията по Програмата за 2022 г. са преизпълнени малко над 100%. Всичко това бе постигнато въпреки настъпилите през годината сериозни трудности и забавяния при изпълнение на проектите в резултат от външнополитическата обстановка в Черноморския район, както  и последвалите високи нива на инфлация на суровини, материали и услуги. В рамките на декември служителите на ДФЗ-РА разплатиха общо над 170 млн. лева, с което бе достигнато необходимото ниво на разплащане по ПРСР 2014-2020 г., за да няма автоматично отчисление на средства в края на годината. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой да стане кмет на Пловдив, ако Здравко Димитров хвърли оставка?