49

Бъди в крак с последните иновации в агросектора

Иновативни и цифрови технологии при производството и отглеждането на селскостопански култури и животни, инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, РЗ и други практики, управлявани с дрон в стопанството.

Това е във фокуса на новата процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, която е част от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство, към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Детайли по процедурата бяха разяснени в рамките на едномесечна кампания в страната, проведена от Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата възлиза на 318 048 200,30 лв. без ДДС. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният - 1 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 20 декември 2023 г.

По процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ могат да кандидатстват само регистрирани земеделски стопани по Наредба № 3, за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. Според критериите за оценяване най-голям шанс ще имат тези от тях, чиито проектни предложения получат максимален общ брой точки - 95.  

Важна подробност е, че на подпомагане имат право инвестиционни предложения, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Извън обсега на финансиране обаче е преработката на продукцията, закупуването на земя и сгради, както и инвестиции в напояване.

Схемата дава шанс на оранжерийните производители да преобразят съоръженията си по последна дума на техническата мисъл, като осигурят електронно управление на всички процеси, вкл. на микроклимата. Изключение и тук прави само напояването, което ще се финансира по друга мярка.

Земеделски производители, без значение дали упражняват дейност в секторите „Растениевъдство“ или „Животновъдство, или имат смесено стопанство, могат да заложат в проектите си нова и модерна техника. От трактори, комбайни и голям набор прикачен инвентар, до GPS системи, машини за компостиране за собствено потребление, системи за мониторинг на данни за торови норми, проследяване на здравословното състояние на животните, вкл. и на пчелите.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?