Следвайте ни

Сушата бави развитието на житните

Проверете есенниците за нападение от полевка и рапична оса

Агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури през следващия седемдневен период. Прогнозираните превалявания до средата на ноември за по-голямата част от полските райони са под 10 л/кв. м. На фона на продължителното есенно засушаване ще бъдат недостатъчни за преодоляване дефицита на почвена влага при зимните житни култури и рапицата.

Вследствие недостига на влага в част от полските райони посевите са недобре гарнирани. На отделни места в Северна България някои от засетите през втората половина на октомври зимни житни култури все още не са поникнали. В част от южните и източните райони, където в края на октомври и началото на ноември падналите валежи надвишиха 20-25 л/кв. м, състоянието на зимните житни култури е сравнително добро.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази: поникване, начално листообразуване и фаза трети лист. На единични места, главно в Тракия и в източните райони, рано засетите зимни житни култури ще встъпят във фаза братене. При рапицата ще се наблюдава листообразуване. До средата на ноември на места в Югоизточна България част от посевите ще встъпят във фаза образуване на розетка (5-7 лист).

При есенните посеви, особено при тези, отглеждани монокултурно, трябва да продължат обследванията за установяване плътността на някои вредители: житните мухи, полска полевка, рапичната листна оса (лъжегъсеници) и при численост, надвишаваща прага на икономическа вредност (ПИВ), да се извърши навременно третиране. ПИВ за обикновената полевка е 2 броя активни колонии/дка, за ларвите (лъжегъсениците) на рапичната листна оса  -  2-3 броя/кв. м.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?