Следвайте ни

67 мерки за фермерите в новата Обща селскостопанска политика

viber icon

Земеделските производители ще имат възможност да получат подкрепа по 67 схеми и мерки в областта на директните плащания, развитие на селските райони и секторните интервенции в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на видеоконферентна среща с Европейската комисия и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на тема „Напредък по разработването на Стратегическия план на България - директни плащания и развитие на селските райони“.

Той поясни, че до настоящия момент са проведени 13 заседания на Тематичната работна група, на които на заинтересованите страни е представена и обсъдена интервенционната стратегия. Голяма част от интервенциите са повторно обсъдени след взимане предвид на постъпилите становища и бележки. „Нормативната уредба, която ще регламентира бъдещата ОСП, се очаква да бъде приета от Европейския парламента и Съвета в последното тримесечие на тази година“ отбеляза земеделският заместник-министър.

„Основното подпомагане на доходите за устойчивост ще бъде приоритетна схема за директни плащания от 2023 г. Целта е да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички активни земеделски стопани”, разясни Събев. По думите му, разработените интервенции ще стимулират прилагането на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, и за по-добро насочване на подпомагането за малки, средни и млади земеделски стопани. Той подчерта, че предвид увеличението на бюджета за екологизация от 20 на 25 процента, съгласно постигнатото предварително споразумение, предстои прецизиране на интервенциите за екосхеми по Първи стълб.

„След постигнатото предварително споразумение по отношение на насочването на плащанията към малки и средни земеделски стопани работим върху приоритизиране на потребностите и определяне на необходимото ниво на подкрепата, както и върху изчисляване на ефекта от преразпределяне на плащанията съобразно националните специфики и структурата на стопанствата“, уточни Събев. Той поясни, че резултатите и изводите от този анализ ще дадат необходимата информация за вземане на национално решение за приложимия подход при преразпределяне на плащанията за прилагането на 10% преразпределително плащане или възможността за дерогация. Зам.-министърът уточни, че към момента се изготвя индикативен финансов и индикаторен план, както и актуализиране на интервенционната стратегия.

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?