Следвайте ни

10 млрд. евро потичат към изследвания и иновации в земеделието

Младите фермери, малките и средните стопанства във фокуса на новата ОСП

viber icon

Новата Обща селскостопанска политика /ОСП/ ще насърчава увеличаването на инвестициите в научни изследвания и иновации и ще дава възможност на земеделските стопани и на селските райони да се възползват от тях. Европейската комисия предложи по програма „Хоризонт Европа“ да бъдат заделени 10 млрд. евро за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.

В новата ОСП след 2020 г. са заложени 9 цели за осигуряване на достъп до висококачествени храни

и подкрепа на европейски модел на земеделие. Това са: гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани, повишаване на конкурентоспособността, възстановяване на баланса на силите в хранителната верига, действия за борба срещу изменението на климата, грижа за околната среда, опазване на ландшафта и биоразнообразието, подпомагане на смяната на поколенията, жизнеспособни селски райони и запазване на качеството на храните и опазване на здравето. Чрез стратегически планове страните трябва да посочат как смятат да постигнат 9-те общи за ЕС цели с инструментите на ОСП, като в същото време отговорят на конкретните нужди на своите земеделски стопани и селски общности.

За да се гарантират стабилност и предвидимост, подпомагането на доходите ще остане съществена част от програмата. Основните плащания ще продължат да се основават на размера на стопанствата (в хектари). В същото време чрез бъдещата ОСП ще се дава приоритет на малките и средните земеделски стопанства и

ще се насърчават млади хора да се занимават със земеделие

В тази връзка ЕК предлага да има по-голямо подпомагане за хектар за малки и средни стопанства, намаляване на дела на получаваните преки плащания над 60 000 евро на стопанство и ограничаване на плащанията на равнище 100 000 евро на стопанство. Друго предложение е минимум 2% от преките плащания за подпомагане, предоставени на всяка страна от ЕС, да бъдат заделени за млади фермери, като ще се допълват от финансова помощ по линия на развитието на селските райони и мерки за улесняване на достъпа до земя.

По отношение на опазване на околната среда и изменението на климата Европейската комисия има строги изисквания. Те визират опазване на богатите на въглерод почви чрез грижа за влажните зони и торфищата, задължително въвеждане на инструмент за регулиране на хранителните вещества с цел подобряване на качеството на водата и намаляване на равнищата на амоняк и двуазотен оксид. Важен елемент е също прилагане на сеитбооборот вместо диверсификация на културите.

Земеделските стопани ще имат възможност да надхвърлят задължителните изисквания, за което ще бъдат възнаградени. За целта страните от ЕС ще разработят доброволни екосхеми, за да подпомагат и стимулират фермерите да прилагат селскостопански практики, които не вредят на климата и околната среда.

 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво първо да построи община Пловдив с парите от заема, който смята да тегли?