Подай сигнал

Агенцията по вписванията ще работи извънредно тази събота

Пловдив

от Вяра Порязова 375 прегледа 0

Документите могат да се подават и онлайн

Агенцията по вписванията в Пловдив ще работи извънредно на 30.03.2019 г. (събота) с работно време от 09:00 до 15:30 ч. Това се прави, за да се улесни подаването в срок на декларациите по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството. Законовият срок за подаване на заявленията за липса на дейност на търговци и юридически лица с нестопанска цел изтича в последния ден на март.

До момента в Агенцията по вписванията са постъпили около 100 000 декларации, т.е. 50 % от общия брой. От тях около половината са подадени на гише, а останалата половина - по електронен път. На база подадените заявления от миналата година се очаква в следващите 8 дни да бъдат внесени над 75 000 заявления.

Агенцията по вписванията припомня, че освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на сайта на Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) – www.brra.bg. Според статистика на институцията се наблюдава тенденция на нарастващ брой подавани заявления с електронен подпис.