Резултат от търсенето: 17.08.2019

Култура / от Николай Чапански, автор и водещ на фолклорни преда - 17.08.2019 | 12:17

Заместник-кмет е прочут майстор на кларинета

Тези дни тракийският кларнетист Божидар Стрехин навърши 49 г. и се запъти към половинвековен юбилей с гордо вдигната глава. От осем години известният...

Не откривате желания резултат, потърсете в архив.