вторник, 16 Януари 2018 17:06 ч.

Как да си поделим местата на новите паркинги

Има няколко варианта за разпределяне на местата между бул. "Шести септември" и ул. "Ген. Д. Николаев"
11.01.2017   |   20:05
Прочетена: 2204   |
Коментари: 10
 Как да си поделим местата на новите паркинги

Как биха могли да бъдат решени проблемите с паркирането в Пловдив?  
През лятото на 2016 г. ръководството на район „Централен” - Пловдив излезе с инициатива за благоустрояване и модернизиране на пространствата между бул. „Шести септември” 122, 124 и 126 и ул. „Ген. Данаил Николаев”. Тази инициатива се състоеше главно в реализация на нов паркинг между блок 122 и 124, реконструкция на стария паркинг зад блок 126 и модернизация на пространството и градинката пред блок 124. Представен бе идеен проект, който беше подложен на гражданско обсъждане в район „Централен” през август 2016 г.

На обсъждането бяха поставени редица въпроси, главно със социална насоченост. Кметът г-н Георги Стаменов заяви, че това се прави в интерес на гражданите и ако живущите в посочените блокове не се съгласят, то средствата, получени по съответна програма, ще се пренасочат на друго място. Проектът беше одобрен. Подчертано бе, че паркингите ще се ползват с предимство от живущите в тези блокове и може да се приеме като основен вариант 20% от паркоместата да се заплащат по 15 лева на месец.

Ние, гражданите, казахме, че

не желаем паркоместата да се заплащат

и че държим да ги ползваме по досегашния начин. Всяко друго решение би довело до конфликти между съседи и приходящи шофьори, още повече че не може да се спази принципът „един апартамент - един автомобил”. Няма да коментирам темпото и разточителството при строителството и дали асфалтът е по-подходящ от старите бетонови плочи, които бяха здрави.

В момента няма информация за реда на ползване на двата паркинга с общо 76 места - 2 по 38 места. Носят се различни слухове, един от които е тези паркинги да се дадат на концесия, с което ние не сме съгласни.  

Какво би трябвало да бъде справедливото решение? 

Двата паркинга имат еднакъв статут и затова предлагаме следните варианти:

1.)  Свободно паркиране за всички, както е сега, без заплащане. В момента проблеми в това отношение няма.

2.)  Предоставяне по 20 места на всеки блок за ползване от собствениците на жилища - 60 места, разпределени по схемата:

-         Първи паркинг: 20 места за блок 126 и 10 - за  блок 124;

-         Втори паркинг: 20 места за  блок 122 и 10 - за  блок 124.

Тези паркоместа ще бъдат в един ред последователно и ще се обозначат със съответните знаци и табели за безплатно ползване по местодомуване.

Собствениците ще разполагат с пропуск за домуване. Останалите 16 места - по 8 на всеки паркинг могат да се ползват срещу заплащане от 8. до 20 часа по 1.50 лв. на час. Това съответства и на първоначалната идея за 20 % платени паркоместа по 15 лева на месец. Дори финансовият ефект за общината ще е по-голям:

16  места х 12 часа х 1,50 лева = 288 лв./ден х 30 дни = 8640 лв. за месец.

Има обаче опасност от конфликт между домуващите

 и приходящите шофьори, но смятам, че този вариант е за предпочитане.

3.) Монтиране на бариери с електронни карти за паркоместата за живущите в блоковете, като местата са конкретно запазени и се заплащат по 15 лева на месец.

Общо 76 места х 15 лева = 1140 лева на месец.

Кой от трите варианта ще бъде избран, е въпрос на решение, но така се постига реализация на заложената идея за естетическа модернизация и социален мир и справедливост между гражданите и общината.


Топ новини
Луднахме по джаджи за чист въздух
16.01.2018   |
15:20   |
331
Коментари: 0
Пловдивчани масово си купуват машини за пречистване на въздух. Заради замърсяването с фини прахови частици, за което все по-често се говори в града, семейства са готови да дадат...