вторник, 25 Април 2017 23:23 ч.

Общината раздава още едни награди за туризъм

11.01.2017   |   16:15
Прочетена: 225   |
Коментари: 2
Общината раздава още едни награди за туризъм

За първа година Община Пловдив ще връчи награди в областта на туризма. Тя ще в следните пет категории:

1. „Най-оригинален нов туристически продукт за гр. Пловдив“;

2. „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ ;

3. „Най-висока заетост на легловата база“ - места за настаняване клас А в Пловдив;

4. „Най-висока заетост на легловата база“- места за настаняване клас Б в Пловдив;

5. „Любимо заведение в Пловдив“ – по райони за заведение за хранене и развлечения.

Наградите са под формата на плакети и имат за цел да отличат най-високите постижения в областта на туризма и стимулират по-нататъшното му развитие в община Пловдив.

В категория „Най-оригинален нов туристически продукт за гр. Пловдив“ допустими участници са всички български туроператори и туристически агенти, регистрирани като юридически лица.

Критерии за оценка и необходима информация:

* Кратка история на организацията /ТО, ТА/;

* Награди и сертификати;

* Описание на продукта;

* Описание на целевите групи и пазари и на начина, по който туристическият продукт отговаря на очакванията и изискванията им.

В категорията „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ допустими участници са организации и сдружения, провеждащи събития в областта на туризма на територията на град Пловдив.

Наградата е предназначена за организатори на туристически събития, провеждани в рамките на определен период от време (ден, уикенд, седмица, месец, сезон).
В категорията попадат карнавали, фестивали, чествания, празници и други, включително бизнес и научни събития и други форуми, които се провеждат по определена програма.

Критерии за оценка и необходима информация:

1. Информация за събитието

* Описание на събитието;
* Дата на създаване/отваряне за посетители;
* Телефон за контакт;
* Е-мейл;
* Интернет страница;
* Лице за контакт.

2. Информация за посетителите Година 2014 Година 2015 Година 2016

* Брой посетители.

3. Развитие на събитието

* Кратка история;
* Организация, включително доброволци;
* Награди и сертификати.

4. Достъпност

* Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинг);
* Достъпност на атракцията за хора в неравностойно положение (рампи, санитарни помещения, табели с брайлова азбука);
* Допълнителни услуги (услуги и информация на чужди езици, осигуряване на специализиран транспорт при нужда).

Кандидатурите ще се приемат до 31 януари 2017 година в писмен вид и/или на електронен носител в деловодството на ОП „Туризъм“ на ул. „Съборна“ № 22. /Марица.бг


Топ новини
Дафина Тончева: Отказах да нижа тютюн и успях в Америка
25.04.2017   |
20:55   |
727
Коментари: 0
Дафина Тончева е дете на обикновено семейство от Пазарджик. Напуска България на 18 г. По онова време родителите са лекари с държавни заплати. Приета е да учи в Харвард с пълна...